Brexit: Overhuset ydmyker Theresa May. Britene forblir nok i EU slik eller slik. De begynner å forstå konsekvenser.

Det er åpenbart at Brexit prosessen ikke går strømlinjeformet. Det er like åpenbart at de som står for en full løsrivelse ikke vinner frem. Både Theresa May og Jeremy Corbyn er påført nederlag av de som vil ha et tettere forhold til EU i fremtiden. Et av dem kom i Overhuset nylig da «lordene» krevde 13 endringer i  Brexit lovforslaget som er til behandling.

Parlamentet har førstegangsgodkjent Brexit.

Parlamentet har førstegangsgodkjent lovforslaget med en endring.  Men også dette er en ending i favør av at det skal bli vanskelige å få til en løsrivelse.

Parlamentet vedtok at det er parlamentet som skal ha det siste ordet i å godkjenne forhandlingsresultatet med EU. Dette vil selvsagt svekke forhandlingsposisjonen til Theresa May.  For å sammenligne med terminologien vi bruker i fagbevegelsen: May ville ha muligheten til å ta det over bordet. Det fikk hun ikke, parlamentet vil ha uravstemning.  Når hun nå mister denne spill- muligheten  er det klart at dette svekker forhandlingsposisjonen hennes. Nå er hun avhengig av å få avtalen godkjent i parlamentet.

Dette betyr i realiteten at det ikke vil skje noen såkalt hard utgang (hard Brexit) av EU.  Det vil være i mot parlamentsflertallets ønske slik stillingen er idag. .

Overhuset krevde 13 endringer i lovutkastet om Brexit.

Overhuset har ingen endelig besluttende myndighet, men de kan utsette prosessen. Dessuten består overhuset av et så sterkt persongalleri at når flertallet der går så kraftig ut på mange områder, vil dette slette mot i parlamentsmedlemmene når de får loven til andre gangs behandling.  Mange av disse er egentlig enige med overhusets flertall, men har ikke turt å slippe seg løs opp mot «partipiskene» i begge de store partiene.

Mange punkter har blitt vedtatt som vil gi et fortsatt sterkt forhold til EU.

Medlemskap i EUs tollunion er en av de tingene som både Jeremy Corbyn og nå også Overhuset, og mange andre har sagt at en fremtidig avtale må inneholde. Også Theresa May har sagt at man må ha et fortsatt tollsamarbeid.med EU. Selv om hun her får motbør fra noen av sine egne i regjeringen, blir det nok et krav om at britene vil ha tollsamarbeid med EU.  Når flertallet i Overhuset også var så sterke på dette, er det sannsynlig at tollsamarbeidet fortsette om EU synes det er greit. Det er ikke sikkert. .

Norge er ikke med i tollunionen. Noe som vi vil kunne se konsekvensene av når Amerikanerne skal straffe Europa med økte tollsatser.

De vedtok også at at Europeisk lov vedrørande arbeidstakerrettigheter, helse- og sikkerhet, forbrukerrettigheter, mjøl og likestilling måtte opprettholdes.

Overhuset krever også at EUs pakt om grunnleggende rettigheter skal være med videre som et fundament videre. Dette er heller ikke en del av de EU reglene som Norge har forpliktet seg til å følge,  selv om vi i praksis gjør det.

Overhuset ønsker ikke å gå ut av EØS. EØS er et samarbeid som omfatter alle 28 EU land og 3 EFTA land. I praksis betyr dette at britene vil bli EØS medlemmer som oss,  og en del av det indre marked.

Medlemskap der forutsette som vi vet at man aksepterer at mennesker, varer, tjenester, kapital skal kunne bevege seg over landegrensene, og at EU lov skal overstyre nasjonalstatens lov.

The Huffington Post skriver basert på regjeringens analyser,   at de ulike scenarioene ved å forlate det indre marked er enorme. Å forbli i det indre marked vil koste britene 2,6 milliarder kroner per uke. Men ved å gå over til en handelsavtale slik Canada har,  vil det koste 8,75 milliarder i uken,  og ingen avtale overhode vil koste 12,5 milliarder i uken. Det alternativer som May jobber ut fra er det de kaller en «skreddersydd avtale» som koster 6 milliarder i uken. Det desidert billigste er å fortsette med medlemskapet i det indre marked.

Lordene ønsker fortsatt medlemskap i EU byråene slikt som Acer (energi), EASA (luftfart) og Europol (politi). Det er rundt 40 ulike slike byråer innen EU. Norges er med i 28 av dem.

De ønsker ikke å spikre utmeldelsen til 29 mars 2019. De ønsker at utmeldelsen skal kunne utsettes på ubestemt tid. I dag er det denne datoen som er fastsatt som dagen Storbritinia står fritt i forhold til EU traktaten.

Overhuset krever at Irland og Storbritania skal bli enig om reglene for passering av grenser mellom Irland og Storbritania. Dette er noe det heller ikke er funnet løsninger på.

Left foot forward: Oversikt over overhusets endringer

Disse og andre endringer som ble gjort i Overhuset kan skape problemer for Theresa May. Ser vi alt dette under ett, så betyr det at britene kan komme til å gå ut av EU, men samtidig ønske å «forbli» på så mange ulike områder at den eneste endringen de vil oppleve er at de ikke har stemmerett. Dette vil gå mer og mer frem av det som skjer videre nå.

Selv om mange i overhuset ønsket det, ble det ikke vedtatt at den endelige Brexit avtalen skulle ut i en ny folkeavstemming. Men dette kan fort bli den dynamiske effekten.

Ny folkeavstemming om Brexit, EU og fremtiden

Mange reagere på all slalåmkjøringen og uenigheten i alle leire. Dette har ført til at langt nå ønsker en ny folkeavstemming om ikke May klarer å fremforhandle frem en Brexit-avatel med EU som sikrer fordelaktige handels- og/eller toll-løsninger. Hele 53 prosent ønsker ny folkeavstemming og 47 imot i henhold til meningsmålingen som er foretatt for Left Foot Forward.

Det er Laboer velgerne som først og fremst sier de kan tenke seg en ny folkeavstemming. Hele 71 prosent av Arbeiderparti velgerne mener det, mens tilsvarende hos de konservative er 33prosent,

Det er først og fremst ungdommen som vil ha en ny runde.

69 prosent av de mellom 18 og 24 ønsker en ny  avstemming. Det er vel grunn til å tro at de største motstanderne mot EU er de som minst ønsker en ny folkeavstemming. Derfor kan ikke dette tolkes på en annen måte enn at ungdommen klarere og klarere gir uttrykk for at de vil være i EU.

Ungdom ønsker å komme seg ut i verden og har ikke lyst til å havne i isolasjon. Så at de ønsker en omgjøring av det isolasjonistiske vedtaket er ikke så rart. For gamlinger på min alder er nok ikke et Europa uten grenser så viktig.

Tilbud:  Bli med i Facebookgruppen Ja til EØS

Lest dette: Amerikansk toll øker. Norsk Hydro blir taperen. Og EØS henger i en tynn tråd.

Left foot forward: Uten god Brexit-avtale krever flertallet ny folkeavstemming.