AUF Hordaland

Skulevalsresultatet gjev ein knusande siger for Arbeiderpartiet.

Det har gått litt opp og ned på meiningsmålingane den siste tida. Då er det svært gledeleg med resultata frå skulevala. Det er eit heilt klinkande klart krav i frå ungdommen. Dei ønskjer Arbeiderpartiet, ny regjering og Erna fjerna.

Endringar for Arbeiderpartiet og Høyre

Landsbasis: Arbeiderpartiet går opp frå 23,2 prosent ved sist skuleval til 27,8 prosent. Høyre går ned frå 28,3 prosent til 15,1 prosent. En nedgang på 13,2 prosentpoeng.

Hordaland: Arbeiderpartiet går opp frå 17,3 prosent til 21,5. Høgre går ned frå 31,4 prosent  17,1 prosent.

Knarvik Vidaregåande: Arbeiderpartiet går opp frå 15,4 prosent til 21,4 prosent. Høgre går ned frå 13,2 prosent til 19,0 prosent.

Austrheim Vidaregåande: Arbeiderpartiet går opp frå 16,8 prosent til 20,2 prosent. Høgre går frå 28,1 prosent til 19,6 prosent.

Arbeiderpartiet sin auke

På landsplan har vi ein auke på 4,6 prosent.

I Hordaland er auken 4,2 prosent.

På Knarvik Vidaregåande er auken 6 prosent.

På Austrheim Vidaregåande er auken 3,4 prosent.

Kommentar

Ungdomen i partiet har gjort ein formidabel innsats. Dette viser at Hordaland og Nordhordland har ein auke som er relativt like som på landsplan. I 2013 hadde Arbeiderpartiet et resultat i valet på 30,8 prosent. I Hordaland var det på 24,9 prosent. Legg vi 4,5 prosent oppa desse tala får vi et kjemperesultat ved valet. Stå på!