Solvik-Olsen svarer ikke på viktige spørsmål om Vågsbotnen-Klauvaneset. Se video fra Stortinget.

Eg tar opp to spørsmål med Ketil Solvik-Olsen om strekningen Vågsbotnen-Klauvaneset. For det føsrste om bompengane i bypakke Bergen vil finansiere denne strekningen også i og med at den er ein del av bypakke Bergen. Det andre går på om folk som kjører gjennom  ein bompengestasjonar i kvar av pakkene må betala begge gongene eller slepp med berre ein gong slik det er for bompengestasjonspasseringar internt i pakkene. Han svara ikkje. Men dette skal eg følgja opp igjen når eg kjem innatt over nyttår.