Solberg håndtering av oljenedturen er et slag i ansiktet på mange av dem som mistet jobben

Dette er en kommentar til Erna Solbergs  krav om mer utvinning i nye konsesjoner

For et hykleri Høyre og Solberg holder på med for tiden. Oljevirksomheten har vært gjennom en stor nedtur, og enda er det langt frem til den er oppe igjen, selv om OPEC reduksjonene har hjulpet noe.

Hvorfor har regjeringen sviktet i forhold til eget program

Nå kommer Solberg med utspill om at Høyre vil stimulere til økt aktivitet i feltene gjennom å endre konsesjonsvilkårene til selskapene. Forrige periode var det gjennom skattetilpasninger dette skulle gjøres. Men hvorfor har ingenting av dette kommet. Det kunne jo vært med på å avhjelpe nedturen, og det sto i regejingens politiske polattform.

Vurdere endringer i petroleumsskattesystemet som kan bedre ressursforvaltningen og øke utvinningsgraden i felt i drift og nærliggende marginale felt.

Gjøre evne og vilje til økt utvinningsgrad til et av kriteriene for tildeling av oppgaver og ansvar på norsk sokkel.

Det sto det for fire år siden. Det utspillet hun nå kommer med er en litt svakere utgave av dette. Poenget mitt er hvor har de vært. Har de ikke fått med seg at vi er nede i en lavkonjunktur i oljen. Dette hadde vært et ypperlig tiltak under nedturen for å få opp aktiviteten. Fler ville da kunne unngått å miste jobbene sine.

Hvorfor lyttet ikke regjeringen da vi sto midt oppe i nedturen

Solberg selv sier det slik til NTB:

Det er to viktige grunner til at vi gjør dette: Det vil gi staten og det norske samfunnet mer inntekter, og det vil føre til økt trykk på forskning og utvikling av denne teknologien, noe som igjen vil kunne overføres til andre sammenhenger og skape nye jobber.

Helt enig. Det vil skape nye jobber. I alle fall slik forslaget var for fire år siden. Økt produksjon fra produserende felt er et viktig tiltak som også Arbeiderpartiet vil gjennomføre. Men hvorfor kommer hun først nå.

Da jeg var leder i Industri Energi tok vi ved en rekke anledninger opp dette, og ba regjeringen gjennomføre forslaget som de hadde i den politiske plattformen. Men nei, hverken dette, utviding av permitteringsregelverket, eller satsing på plugging av brønner var de villige til å pushe frem. Blant annet tok jeg opp spørsmålene i møte med Siv Jensen 16. september 2015.

Nå når nedturen ser ut til å ha stoppet opp, kommer forslaget på nytt, dog i en svakere utgave. Men hvorfor gjorde man ikke noe med det da vi sto midt oppi nedturen. Da hadde også vi behov for å skape nye jobber isteden for å kaste 50.000 mennesker ut i arbeidsledighet.

For regjeringen var det viktigste å bidra fristilling av arbeidskraft til grønn industri

Men for Solberg var dette tydelig ønskelig, og det var det for hun sa dette i nyttårstalen sin 2015:

Vi har lenge visst at oljeaktiviteten en dag ville passere toppen. Mye tyder på at det nå har skjedd. Nye næringer må bidra mer til å bære velferds-ordningene og løfte landet vårt videre. Da må vi gjøre det mer lønnsomt å investere i nye norske arbeidsplasser. Vi må bli bedre på å skape nytt. Derfor vil det i år være en historisk satsning på forskning, innovasjon og kunnskap. Det gir oss kraft til å omstille oss. Noen familier vil likevel oppleve mer usikkerhet neste år. Derfor er det så viktig å skape flere nye arbeidsplasser. Derfor må vi ruste Norge for fremtiden. Behovet for omstilling gir oss en mulighet til å skape et bedre og grønnere samfunn.

Dette førte til at både jeg og lederen for Norsk Olje- og Gass – Gro Brækken – måtte gå ut mot henne fordi hun snakket ned oljevirksomheten. Vi har enda 54 prosent av olje- og gassressursene på norsk sokkel igjen å utvinne, og dette gir ikke grunnlag for å kategorisk slå fast at vi har passert toppen.  Men Erna ville ha omstilling fra oljen fordi det ga oss muligheter til å skape et bedre og grønnere samfunn. Det var det hun sa i klartekst, uten tanke for alle de som mistet jobben.

Regjeringens håndtering av oljenedturen et slag i ansiktet på alle de som mistet jobben.

Jeg ser fortsatt på dette som det rene slaget i ansiktet på alle de som mistet jobbene sine.  Regjeringen kan ikke lastes for nedturen, men de må ta ansvaret for håndteringen. Ingenting av det vi ba om ville de høre på. Rett nok endret de noe på permitteringsreglene etter at Fellesforbundet truet med streik våren 2016, men det var alt.

Nå tre år etter, uten at det nær sagt er skapt nye jobber i industrien overhodet, så kommer en svakere versjon av forslaget som de i fire år har latt vær å gjøre noe med, opp igjen. Det som nå foreslås går egentlig ikke lenger enn det som allerede gjøres. Forrige gang de foreslo det, da vi virkelig trang det, gjorde de ingenting med det. De hadde det nødvendige flertallet, det var bare å sette i gang, men nei. Ingenting ble gjort. Det er på tide at regjeringen innrømmer at de ikke ville gjøre noe i forhold til å øke aktiviteten. Det var viktigere å ikke forstyrre oljeselskapene i sin aktive nedskjæringspolitikk, samt å få fristilt arbeidskraft for det øvrige næringsliv., enn å bidra til at oljearbeiderne beholdt jobben.

Jeg har derfor mye mer tro på oss selv i Arbeiderpartiet. Vi får dette til.