Sylvi Listhaug

Slutt å hykle Listhaug. Norske jøder ber folk holde seg unna Frp og ikke AP

Det har vært duell mellom politikerne i Evangeliesenteret i Østfold. De kristne velgeren utgjør en stor gruppe og de fleste partiene ønsker oppslutning fra denne gruppen. Sylvia Listhaug, Martin Kolberg og Knut Arne Hareide har alle vært til stede.

Sylvi Listhaug bruker LO vedtak som argument for å ikke stemme Arbeiderpartiet

I følge Dagbladet har ikke Sylvi Listhaug kunnet dy seg for å dra frem LO og Israel som et argument for å ikke stemme på Arbeiderpartiet,

Åpner man for Ap, så åpner man for LO, og LO gikk nettopp inn for boikott av Israel. Derfor er jeg klar på at KrF bør være på borgerlig side.

Jeg synes dette er ganske frekt fra hennes side å dra frem Israels på denne måten. Hun burde i anstendighetens navn ha sagt at det eneste partiet i Norge som jøder helt kategorisk ber folk om å la vær å stemme på, er Fremskrittspartiet.

Skal ha honnør for Landsmøtevedtak

Bakgrunnen er et for så vidt tøft vedtak Frp gjorde på sitt landsmøte om å forby omskjæring av guttebarn. Her har de full støtte fra helsemyndighetene i hele Norden. Selv om det blant helsemyndigheter i andre deler verden, f.eks USA, råder andre oppfatning om hvorvidt dette er en ulempe rent helsemessig, så har det stor støtte utover Frp sine rekker. Og jeg vil gi dem honnør for de torde.

Men da må Frp også ta konsekvensen av vedtaket. Man kan ikke fatte et slikt vedtak uten å bry seg om at det er gjort. Og konsekvensen er at jøder må forlate Norge, om de vil praktisere sin religion.

Andre Frp-ere på Stortinget er like ille som Listhaug

Jørund Rytman er stortingsrepresentant for Frp, og leder for Israels Venner på Stortinget. I slutten på mai har han et innlegg i bladet til Ordet og Israel. Ordet og Israel er en organisasjon som har som formål å formidle Bibelens syn at jødene er Guds utvalget folk, og at landet Israel er løfteslandet til dette folk i fortid, nåtid og fremtid.

Her skriver han følgende:

LO vedtok på sin kongress tidligere denne måneden å innføre en økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. «Dette er dobbeltmoral av dimensjoner», skrev jeg på nettsidene til Fremskrittspartiet som en reaksjon på vedtaket.

Og videre:

Et par uker før LO-kongressen deltok jeg på Fremskrittspartiets landsmøte. Her ble det vedtatt et nytt partiprogram som viser tydelig støtte til Israel. Landsmøtet vedtok også en resolusjon som het «Styrk Israel».

Og til slutt siterer jeg dette:

Vi går her i stikk motsatt retning av LO. Vi ønsker å bidra til større sympati, kunnskap og forståelse for Israel og det jødiske folk. Vi vil at jødenes flukt fra arabiske land skal være en del av pensum i norsk grunnskole.

På samme måte som Listhaug klarerer han å fortelle dette etter at Frp har hatt sitt landsmøte. Først beskylder han LO for å være dobbeltmoralsk. Samtidig nevner han ikke sitt eget partis vedtak som i praksis betyr jøder ikke kan få praktiserer religionen sin i Norge.

Det mest dramatiske som kan skje for jøder i Norge er at Frp får innflytelse.

Ervin Kohn som er leder i Det mosaiske trossamfunnet sier følgende til ABC Nyheter:

Jeg håper Frp kommer under sperregrensa og får så få representanter på Stortinget som mulig

og videre sier han at:

Det er et forferdelig vedtak. Det strider mot religionsfriheten. Vi misjonerer ikke at alle skal omskjæres, men man bør ha respekt for at vi gjør dette og at dette er vår religion.

Han tror vedtaket er et forsøk på å skaffe seg velgere og sier at:

Når det går dårlig på meningsmålingene, har Frp en agenda om å ta muslimene, og så blir jødene dratt med i dragsuget. Israelstøtten fra landsmøtet blir helt irrelevant. Dette er et overgrep mot jøder i Norge. Om man noen gang kan si at noen taler med to tunger, er dette eksempelet. Israel vil betakke seg støtten fra Frp med dette vedtaket.

LO vedtaket retter seg mot en okkupasjonsmakt.

Det er ikke bare Listhaug og Jørand Rytman som har kritisert LO for kongressens vedtak. Frp-ere har stått i kø for å kjefte på LO-vedtaket der kongressen, mot ledelsens, ønske vedtok å arbeide for en internasjonal (ikke norsk) boikott av Israel. Et forslag som Arbeiderpartiet for øvrig tar avstand fra, fordi vi ikke tror boikott er rette fremgangsmåten for å få til en to-stats løsning. Palestinernes mål om en egen stat støtter vi fullt ut.

Dette vedtaket vil ha svært liten betydning. Det er ikke slik at LO bare kan knipse med fingrene og så vil hele verden gå til boikott mot Israel. Ikke engang en norsk boikott vil være mulig å få til, men det har man altså heller ikke vedtatt.

Jan Simonsen: Det største anslaget mot jøder etter krigen.

Det er heller ikke sannsynlig at Frp vil få gjennomslag for å forby det jødiske omskjæringsritual. Men skulle de få økt oppslutning og komme i en styrket posisjon ved valget, kan det bety at jøder må forlate landet dersom de ønsker å opprettholde sine religiøse ritualer. Og det er selvsagt derfor lederen for det mosaiske trossamfunn sier at folk ikke må stemme på Frp, slik at de forhåpentlig kommer under sperregrensa. Da er det mindre fare for at vedtaket kan komme til å bety noe.

Frp skal honnør for å tørre å fatte et så pass omstridt vedtak, men det står ingen respekt av at de lester som de ikke har gjort det. Sylvi Listhaug må fortelle kristne og jøder hva Frp står for selv om Jan Simonsen, tidligere Stortingsrepresentant for Frp, sier det er det største anslaget mot jøder etter krigen.