Nei til salg av norske kraftressurser til utlandet slik EL og IT forbundet vil.