Nei til EU og Senterpartiet ber om at Island overkjører Stortinget og selvråderetten til egen energipolitikk.

Nei til EU snakker mye om demokrati. Manglende demokrati og manglende sjølråderett. Egentlig har de aldri forstått hva demokrati er for noe. Nå roper de på hjelp fra 330.000 islendinger for å få satt Stortinget sitt demokratiske og lovlige fattede vedtak til side for å undergrave det norske folkestyret. I praksis betyr dette at de ønsker at miniputtlandet Island skal få bestemme  energipolitikk og at Stortinget sitt flertall settes til side.

Ber om at Island legger ned veto for å få omgjort Stortingsvedtak.

Det som de fabulerer om vil aldri skje. Vi kan aldri akseptere at Island bestemmer norsk Energipolitikk. Island vil derfor ikke legge ned veto mot EØS avtalen, men de vil få et unntak for energidelen fordi de verken har gassrør eller kabler ut av landet. Bestemmelsene er irrelevante for dem. Det er ingen vits å regulere ting som ikke eksisterer.

Mange Acer motstandere har uttrykt sterke forhåpninger til et islandsk veto. Trygve Slagsvoll Vedum har uttalt seg om saken.  Vidar Kleppe i Demokratene har i et innlegg på Resett sagt det slik:

Norske stortingspolitikere og regjeringen har mye å lære av «lille» store Island i denne store viktige saken, som kan medføre at Islandske politikere redder Norges selvråderett i ACER-saken. Demokratene i Norge er glad for at to av tre regjeringspartier på Island har gått inn for å bruke EØS-avtalens vetorett mot innføring av EUs tredje energimarkedspakke og det felles energibyrået ACER.

Leder Kathrine Kleveland i Nei til EU sier det slik:

Nei til EU advarer i denne situasjonen på det sterkeste mot at norske myndigheter utøver noen som helst form for politisk press mot vårt islandske broderfolk og Alltinget.

Og til Klassekampen sier hun dette:

– Vi setter vår lit til våre venner i vest. Når to av tre regjeringsparti signaliserer nei til Acer, har vi grunn til å være realistiske optimister, sier leder Kathrine Kleveland.

– Det er et veldig viktig signal som nå kommer fra de venstregrønne. Det har vært litt rart at de ikke har sagt mer om saken tidligere, men bra at også dette partiet nå sår tvil om Acer.

Organisasjonen har tett kontakt med EU-motstandere på sagaøya, og Kleveland tok selv turen over havet tidligere i vår. Hun ser ikke at Norge kan innføre Acer dersom Is- land lander på et veto.

– Jeg ser at enkelte prøver å antyde at Norge kan innføre Acer selv om Island sier nei, men jeg ser ikke at det er en åpning for det i EØS-avtalen, sier Kleveland.

Slike uttalelser oser av manglende respekt for norsk folkestyre. Selvsagt må Norge jobbe aktivt overfor Island slik at ikke de finner på noe som skader våre interesser. Og selvsagt skal ikke Nei til EU engasjere seg for å få Island til å omgjøre vedtak gjort av det norske Stortinget.

Bli med i Facebookgruppen Ja til EØS

Dersom du bruker kommentarfeltet vil innleggene bli kommentert