Lykkeland – men ikke for alle. Kan kjemikalieskadde offshore arbeidere bli våre nye pionerdykkere?