I en kronikk i Dagbladet for noen måneder siden tok vi til ordet for et forslag om at Norge satte av 2/3 av statens løpende inntekter fra oljevirksomheten til  CO2 rensing. Dette ville utgjort omlag 190 milliarder kroner per år og klimautfordringen i forhold til norske mål ville blitt «kvikk fiks.»

Nå viser ny forskning at det er mye billigere enn det vi la til grunn å kunne kvitte seg med karbon fra atmosfæren. Hadde Norge gjort det vi foreslo kunne Norge vært karbonnøytralt i løpet av 4 måneder.

NA 24 kunne i går fortelle om at Microsoft-grunnlegger Bill Gates og store oljeselskaper som Chevron og Occidental er på investorsiden i det kanadiske teknologiselskapet Carbon Engineering som har som mål å suge karbondioksid direkte ut av luften. Prislappen er satt til 1060 kroner per tonn CO2. Norge har utslipp på 50 millioner tonn og utslippene fra norsk olje og gass når den forbrennes et annet sted i verden,  er omlag 500 millioner tonn. Man kan svært fort kvitte seg med de norske utslippene og langt på vei også med de globale om man har 190 milliarder kroner i året tilgjengelig. Klimautfordringen kan være håndterbar i løpet av kort tid. En litt høyere oljepris vil gjøre oss istand til å takle de globale utslippene også.

Oljeproduksjonen kunne vi opprettholdt som før. Sørget for sysselsetting og arbeidsplasser til flere hundre tusen. Gitt folk gode liv, sluppet utgifter til omstilling og arbeidsløshetstrygd  samtidig som oljeressursene som er en ikke fornybar ressurs som menneskeheten trenger til mye annet enn brennstoff, kunne blitt forvaltet i et langsiktig perspektiv. Det hadde ikke blitt et mål å tømme norsk sokkel fortere enn svint slik at man får mest mulig ut av den før det blir «forbudt» 

Istedenfor å  for å stenge ned oljevirksomheten i 2030 som enkelte foreslår, så gjør vi heller Norge heller karbonnøytralt i 2023.

Forslaget er kanskje ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt, men det er samfunnsmessig lønnsomt og vil løser et problem som gjelder liv eller død for mange mennesker på jorda. Det kan godt tenkes at det blir god butikk også etter hvert som klima alvoret går opp for flere. Istedenfor å betale CO2 avgifter kunne en betalt samme avgift for å rense utslippene sine og på et tidspunkt ville kvoteprisen bli høyere enn det som rensingen koster. Da vil eierne av renseanlegg kun tjente penger på det. Ingen av de andre forlagene som sirkulerer er i nærheten av å ha den samme klimaeffekten som dette.

,Carbon Engineering med blant andre Bill Gates på investorsiden vil suge CO₂ direkte fra luften. – Det er ingen tvil om at verden trenger karbonfangst, sier Sintef-topp.

Kilde: Støttes av Bill Gates og oljegiganter: Vil suge CO₂ direkte fra luften

Olje for klima – heller redde verden enn symbolpolitikk.