Klimautfordringen i Norge er «kvikk fiks» om man vil. Hva med å bli bli karbonnøytrale før tiden.