Olje for klima – heller redde verden enn symbolpolitikk.

Leif Sande og Idar Martin Herland Olje for Klima – heller redde verden en symbolpolitikk har jeg og Idar Martin … Hald fram med å lese Olje for klima – heller redde verden enn symbolpolitikk.