SAS

Infrastruktur og flypassasjerenes sikkerhet trues i dag av ikke tilsiktede effekter av dereguleringen i luftfart