Norske pensjonister - Bestemor Bjørg

At norske pensjonister har det best i verden stemmer nok ikke helt

Nå viser internasjonale undersøkelse at norske pensjonister har det best av pensjonister i verden. Det er egentlig en hyggelig melding å få, men det betyr ikke at pensjonistene i Norge ikke har problemer.

I gjennomsnitt er det bra

Men det sier noe om hvordan vi steller med pensjonister våre i gjennomsnitt her i landet. Og det er ikke dårlig når vi sammenligner med andre. Undersøkelsen baseres på 18 ulike indikatorer.

Men ingen kan leve med en fot i steikeovnen og en i fryseboksen, selv om gjennomsnittet blir bra. Det seier ingenting om de problemene minstepensjonistene har, de som venter på sykehjemsplass, manglende pensjonsreguleringer eller andre problemstillinger vi sliter med innen seniorsektoren.

På topp når det gjelder materiell velstand

Når det gjelder materiell velstand er Norge helt på topp. Og vi ligger som nummer 3 når det gjelder helse- og livskvalitet. Jeg vet ikke hva som er best. Kanskje det hadde vært enda bedre å lagt på topp når det gjelder helse og livskvalitet, og på tredjeplass når det gjelder materiell velstand.

Vi ligger på 9 plass når det gjelder pensjonsfinanser, skattetrykket er en årsak. Og her har vi en stor utfordring i årene som kommer. Kanskje størst for de som skal bli pensjonister i fremtiden. Jeg er svært spent på utviklingen for det er enormt mye som gjenstår før vi kan si vi har fått et system som sikrer alle 2/3 av lønn slik som målet er basert på kombinasjonen alderspensjon, AFP og tjenestepensjon.

Så vi er ikke på topp over hele linja og det er et stort forbedringspotensial.

Noen av Arbeiderpartiets eldre mål.

Når Arbeiderpartiet går til valg er det en rekke forhold som vi vil forbedre. Har her lyst til å nevne noen av de tingene vi ønsker å gjennomføre.

 • Endre måten pensjon reguleres på slik at pensjonister alltid får reallønnsøkning de årene lønnsmottakerne får det, samt redusert reallønnsnedgang de årene lønnsmottakerne får det. Et sted i riktig retning sier Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet.
 • Videreutvikle «Den kulturelle spaserstokken», som gir kulturtilbud til eldre
 • Sørge for at felles møteplasser, aktivitet, kultur og opplevelse får en sentral plass i eldre- og omsorgspolitikken
 • Satse mer på hjemmebaserte tjenester, hjelpemidler og velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for flere som ønsker det, å bo hjemme så lenge som mulig
 • Prøve ut en «tillitsreform» i landets kommuner etter modell fra bl.a. København, der ansvaret ivaretas av mindre, faste team, i nært samarbeid med brukerne
 • Ansette personell med hele, faste stillinger med tariffbaserte lønns- og arbeidsvilkår
 • Sørge for at de som jobber innen helse- og omsorg, har gode nok norskkunnskaper
 • Sørge for tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det
 • Utarbeide en nasjonal pårørendepolitikk og følge opp pårørende slik at de får nødvendig støtte og avlastning til å stå i omsorgsoppgaver
 • Styrke forskningen på Alzheimer, demens og andre nevrologiske sykdommer
 • Ta initiativ til mer forskning på eldre LHBT+ personer i Norge for å kartlegge hvilke særskilte utfordringer de opplever ved å bli eldre og hvordan hjelpetilbudet kan tilpasses denne gruppen
 • Investere i bedre kompetanse på lindrende behandling hos ansatte i pleie- og omsorgssektoren

Les denne fra E24: Norske pensjonister har det best i verden