For å dekke disse skattekuttene har regjeringen blant annet måttet bryte løftet om sykehusbevilgninger

Høyre bryter sitt sykehusløfte, sviker lovnaden om vekst i sykehusene