Forsvarsindustrien er for viktig til å gå under radaren