Verdien av hver arbeidende nordmanns arbeidsinnsats er 1200 kroner timen, hvor blir pengene av?