Fast kommentator i avisa Nationen tar til orde for å avvikle Industridistrikts-Norge

Hans Bårdsgård i Nationen kommenterer den 23.7   et innlegg jeg har på nettsiden min om «billig strøm», og om kraftselskapenes ønske om å bygge kabler til utlandet for å få opp strømprisen.

Til det nye Vestlandsfylket (Sogn- og Fjordane og Hordaland) sender han et signal som kan samenfattes slik at industrien i Årdalstangen, Høyanger, Bremanger, Odda, Ålvik og Husnes kan legges ned. Han mener tydeligvis at det er mer behov for økte inntekter til kommunene enn for rimelig kraft til industrien.

Holdningene hans vil føre til avvikling av Industridistriks-Norge. Trodde det var slutt på tiden der bønder hatet industri og industriarbeidere. Hans Bårdsgård hører nok hjemme i den førkrigstiden der dette var vanlig.

Krafteventyret i Norge startet som et industrieventyr

Bårdsgård starter med en kort gjennomgang av kraft historien. Så kort at han glemmer det vesentlige. At krafteventyret startet ved at utenlandske interessenter fikk bygge ut innestengt kraft for å skaffe industrien kraft. Fabrikkene ble lagt der kraften var.  Da Statskraft ble etablert var dette fortsatt formålet ved at de skulle selge hjemfalt kraft til industrien til statsbestemte priser. Nå er dette ikke lov lenger, så nå må vi bruke markedet for å oppnå det samme.

Jonas vil ikke ha kabler som øker strømprisen i Norge slik som Frp og Høyre

På denne videoen fra Landsmøtet i Arbeiderpartiet sier Jonas i klartekst at økt strømpris for forbrukeren må være et av kriteriene som må legges inn når man skal vurdere lønnsomheten i utbygging av utlandskabler. Hadde ikke vært mange kabler som hadde vært bygd hadde dette vært et av kriteriene tidligere.

Kraftkommunen Odda vil ha  lavere strømpriser

På Arbeiderpartiets landsmøte ble det mobilisert for et forslag som skulle stoppe de pågående kablene til England på grunn av frykten for økte priser. Det blir økte priser der de i dag er lavest når man kobler sammen to markeder der det ene nesten har en dobbelt så høy kraftpris som det andre. Dette nådde ikke fram fordi de var kommet for langt i byggingen kabelen. Men det

ble vedtatt å gå mot Skottlandskabelen. Et tilleggsargument  var her at man heller ikke ønsker private kabler.

De som hadde fremmet forsalget opprinnelig var Odda kommune. Odda er en av de desidert største kraftkommunene i Norge, men i Odda vil de selvsagt mye heller opprettholde industrisamfunnet enn å få kraftinntekter i kommunekasssen. Et par tusen mer i kommenkassen per år for hver innbygger opp mot å raserer bygda er ikke et vanskelig standpunkt å ta.

Det nye Vestlandsfylket er også det nye kraftfylket og smelteverksfylket

Det nye Vestlandsfylket er i dag det dessidert største kraftfylket i Noreg. Med en produksjon på over 32Twh er det over dobbelt så store som nummer to på listen. Fylket er også med sine syv smelteverk det største smelteverksfylke i Norge. Det er åpenbart at dette fylket vil ha mer å tjene på at de har en oppegående verdiskapende industri og at en mindre del av de kommunale inntektene komme i form av inntekter fra kraftselskapene. Smelteverksindustrien er den mest fremadrettede grønne industrien vi har. Industrien produserer mange av de produktene vi trenger i overgangen til et grønnere samfunn og det digitale skiftet.

Vi kan trenge kraften selv

Når BKK sier de taper 200 til 300 millioner på at de brenner inne med kraften er det sikkert riktig, men det er feil å tro at det er ulendingene som skal betale dette for dem. Utlandet har stort sett bare betydning for å få høynet prisen. De 200 til 300 millionene som BKK får i inntekt skal betales av deres egne norske kunder i form av en høyere strømpris. Dette som følge av at den kraften vi eksporterer må vi importere igjen på et senere tidspunkt til en enda høyere pris. Dessuten trenger vi mye av kraften på grunn el bil økningen, vannkraftdirektivet, elektrifiseringen på sokkelen og nedstengingen av gasskraftverket midt i BKK området.

Høyere kraftpriser ødelegger industrien

Hvordan kan Hans Bårdsgård sitte i kommentatorstolen sin og si at industrien har råd å betale mer for kraften enn den gjør. 2 øre opp i strømpris tilsvarer det samme som at lønningene til arbeiderne i den kraftforedlende industrien vill gått opp 56.000, – i året. Hadde det vært krevd en slik lønnsøkning ville en ha sagt det var helt useriøst og ikke stusset på å godta påstanden om at det kunne føre til nedlegging.

Kommune Norge taper på høyere kraftpriser

Norske kommuner har også store fordeler av at prisen på kraft holder seg lav. De er storforbrukere av strøm. Dette gjør at kommunene får mer penger til velferdsproduksjonen. De som kanskje taper på min tankemåte er de kommunene som har kraftproduksjon men ikke industri.

Kinesiske eiere skaper også arbeidsplasser

Så prøver Bårdsgård å harselere med at verdiskapningen som skyldes billig strøm kan havne i Kina på grunn av at Elkem her fått kinesiske eiere. For det første, de som jeg har hatt kontakt med i Elkem etter eierskiftet, er utelukkende positive til at Bluestar har kommet inn på eiersiden. De ansatte og kommunene i Kristiansand, Mosjøen, Lista, Salten, Ålvik  og Bremanger har fått en stabil å god eier til nøkkelindustri. Grunnen til at kineserne kom var jo at vi ikke hadde gode norske eiere som klarte det. Så skal man begynne å dimensjonere rammebetingelsene for industrien ut fra nasjonaliteten til eierne får vi store problemer. Vi har bare en norsk eier som kunne gått inn, og det er staten, men det var aldri aktuelt.

Hva er et lavt krafttap Bårdsgård?

Og så må jeg bare på tampen si. Hvordan i all verden kan han kalle energitapet for «lavt krafttap». Tapet er mellom 21 og 27 prosent. Tap frem til utlandskablene (9-10 prosent), kablene (7-10 prosent) kablene i utlandet frem til uttakspunkt (7-10 prosent).  Når vi så trenger kraften selv og må ha tilbake kraft kan det være like mye andre veien. Så at noen kan kall dette lavt krafttap skjønner ikke jeg.

Vipps en tier til 98555

Gå inn på Vipps, trykk «kjøp noe» , skriv inn 98555 og vipps en tier. Du er da  med og sponser innleggene fra denne siden som legges ut på Facebook 

Les også Hogne Hongset sitt svar på samme innlegg: Strømpriser inn i valgkampen