Giulio Verne

Nei til flere utlandskabler slik Høyre og FRP vil. Jeg vil ha billig strøm.

BKK Markedsanalytiker Ann-Mari Knutsen hevdet for noen dager sider i Bergens Tidende at bygging av kabler til utlandet har vært lønnsomt for Norge. Det har det ikke. Slik jeg ser det innebærer utlandskablene kun et stort tap.

Enighet om at strømprisen dobles med bygging av kabler

La meg først si at Arbeiderpartiet mener at den nye Skottlandskabelen (NorthConnect) skal det ikke gis konsesjon til. Frp og Høyre har som uttalt mål at strømprisen skal opp og ønsker kabelen. Jeg vil ha strømprisen ned og vil bruke tid på Stortinget for å få det til. Derfor skal den ikke bygges.

Pussig nok er Knutsen enig med at strømprisen dobles dersom det bygges utlandskabler, men etter hennes mening må det bygges 15 totalt. Hvordan kan dere regne dere frem til at 15 kabler dobler strømprisen, men at de tre utlandskablene ikke øker den mer enn med to. De regnestykkene skulle jeg gjerne ha sett. Men at dere er enig med resonnementet om at utlandskabler dobler strømprisen er flott.

Vi trenger strømoverskudd på Vestlandet

Vi har for stor kapasitet på Vestlandet og taper 200 til 300 millioner kroner. Vi må derfor ha utlandskabler, sier BKK. For noen år siden ble det hevdet at vi måtte ha nye kabler over Hardangervidda – Monstermaster kalte noen dem – fordi vi manglet strøm i området. I tillegg snakket vi om behovet for to nye gasskraftverk på Mongstad. Ett i regi BKK og ett i regi Statoil. BKK verket ble aldri bygd, Statoil kraftvarmeverk legges ned og BKK brenner inne med strømmen. Nå inviteres folket til å bygge utlandskabler slik at vi skal bli kvitt overskuddet.

Følgende taler imot utbygging av kabler.

  1. Energitapet ved kabler til utlandet er enormt. Opp til 25 prosent ved transport fra Norge via utlandskabler til mottaker i Tyskland. Når vi trenger kraft til Norge for å dekke det vi har solgt ut blir tapet det samme. Dette er i hovedsak kull og atomkraft.
  2. Vi produserer normalt ikke mer strøm enn vi trenger her i landet. Vi selger noe til utlandet og kjøper tilbake noe. Det selskapene tjener penger på er ikke det de selger ut, men det at tilknyttingen til utlandet presser prisen opp på all strøm i hele Norge. Slik at det er den strømmen du og jeg og industrien betaler med høyer pris de tjener penger på.
  3. I tillegg til at vi taper på at strømprisen går opp, øker også nettleien på grunn av både utlandskabler og tilførselskabler. Det har vel folk merket.
  4. BKK sier Vestlandet risikerer å tape 200-300 millioner kroner årlig på grunn av at de ikke får solgt kraft. BKK taper penger men ikke Vestlandet. De 200 til 300 millionene sitter den vanlige vestlending igjen med i lommeboka fordi at det blir mer strøm tilgjengelig i markedet og prisen går ikke opp.
  5. Bare 2 ører økning i strømprisen på grunn av Englandskablene sier BKK. 2 ører Kwh representerer det samme som at industrien i Odda, Ålvik og Husnes over natten skulle øke lønningene med 56.000 kroner per ansatt. Det hadde vel vert helt uproblematisk i BKK, men for vanlig industri går heller ikke det.
  6. Vi har bruk for kraftoverskuddet til BKK her i Norge. Vannkraftdirektivet kommer og gjør mindre vannkraft tilgjengelig, El bil introduksjonen krever mye strøm. Sammen med elektrifisering av sokkelen hele 8 prosent. Mongstad kraftvarmeverk avvikles og strømbehovet øker tilsvarende 200 til 300 millioner kroner.I den grad vi har et kraftoverskudd kan vi bygge industri. Da kan vi eksportere kraften vår som aluminium eller silisium, eller et annet gode. Det skaper industriarbeidsplasser.
  7. Strømprisen i Europa vil øke kraftig. De har det motsatt av oss – lite strøm og mange biler. Dette vil på grunn av kablene slå inn hos oss. Vi har nok kabler. Trenger ikke fler.

Meninger i BT: Ann-Mari Knutsen: Skremmebilde om utenlandskabler