Jan Davidsen, Pensjonistforbundet

Jan Davidsen maner til pensjonskamp og inviterer til pensjonistmøter

Pensjonistene har fått en elendig regulering av pensjonene de tre siste årene, og i år endte det som kjent opp med en regulering på 0,38 prosent. Langt etter lønnsmottakerne.

Støres pensjonsforslag godt mottatt.

Jonas Gahrs Støre har tatt til ordet for en endring i reguleringsmodellen som bedre reflekterer intensjonen i pensjonsforliket. Hadde dagens regjering tatt det samme initiativ da de tiltrådte ville pensjonistene i dag hatt en årlig inntekt på 5000 kroner mer.

Pensjonistforbundet er langt mer fornøyd med dette forslaget enn det som regjeringen legger til grunn.

Men de har mange krav på agendaen

Deres langsiktige målsetting er å få forhandlingsrett på pensjon, løpende pensjoner likt regulert som lønn, og minstepensjonene hevet fra 2G til 2,8 G som er definert som EUs fattigdomsgrense. I Arbeiderpartiet vil vi se på dagens drøftelsesrett og se om det kan være muligheter til å få den mer reell og i retning av det Pensjonistforbundet krever.

Nå inviterer pensjonistforbundet til debatt om fremtiden. Forbundsleder Jan Davidsen og generalsekretær Harald Olimb Norman skal nå i august og september reise land og strand rundt for å lede debatter med de som skal kjempe om stortingsplassene rundt om i fylkene.

Davidsen ønsker pensjonsdebatt

De ønsker debatter omkring sakene pensjonistforbundet er opptatt av og som tidligere er spilt inn overfor alle partier. Det være seg forhandlingsrett på løpende pensjon i folketrygden og,  skatt i sammenheng med kommuneøkonomi og velstandsutvikling. Videre er det viktig å få klare svar fra det politiske landskap på både eldrerådsopplæring, kulturell spaserstokk og aktivitetssenter for eldre. Velferdsteknologi er et svært viktig tema som innebærer utvikling av ny teknologi, men også ivaretakelse av de som ikke vil kunne klare å følge denne utviklingen. «Jeg vil se slippen min» blir den mest konkrete de vil kjøre i valgkampen. De spør og forventer ærlige, konkrete svar.

Jeg er opptatt av at pensjonistforbundets styrkes. Da jeg var leder av Industri Energi ble alle medlemmer i forbundet medlemmer av Pensjonistforbundet og jeg er svært opptatt av at de lykkes.

Møteplan for debattmøter om pensjon

Foreløpig skal følgende steder ha debattmøter:

 • 22.08, Trondheim. Harald Olimb Norman er møteleder
 • 23.08, Steinkjer. Harald Olimb Norman er møteleder
 • 23.08, Molde. Mellvin Steinsvoll er møteleder
 • 23.08, Skei i Jølster. Jan Davidsen deltar. Eldgrim Fossheim er møteleder
 • 24.08, Stavanger. Jan Davidsen er møteleder
 • 28.08, Bergen. Jan Davidsen er møteleder
 • 29.08, Tromsø. Harald Olimb Norman er møteleder
 • 31.08, Lillestrøm. Harald Olimb Norman er møteleder
 • 31.08, Høyvang, Hamar. Jan Davidsen deltar.
 • 31.08, Oslo. Hans Felix er møteleder
 • 05.09, Tønsberg. Harald Olimb Norman er møteleder
 • 07.09, Bodø. Harald Olimb Norman er møteleder

Pensjonistforbundets aksjon «Jeg vil se slippen min»

Pensjonistforbundets hjemmeside