Dette er en overskrift fra dagens utgave av Dagens Næringsliv (bak betalingsmur.) Ganske på kornet. Det burde vært ekstremt vanskelig for et parti å argumentere for klimaløsninger når alt skal baseres på at alle verdens land i og utenfor EU skal ha vetorett mot den minste ting. Tenk hvor vanskelig det hadde vært å få USA til å gå med på noe som helst i klimapolitikken om alle de 52 statene skulle ha vetorett ved det minste tiltak. Og tenk hvilen enorm fordel at det er at  de 27 landene i EU kan manøvrere seg fram til felles løsninger basert på at flertallet kan bestemme når man ikke er enige. Og tenk hvor umulig det hadde vært om alle de 27 land skulle ha vetorett mot den minste ting i klimapolitikken. Det blir som om SV skulle hold landsmøte og alt som skulle vedtas skulle blitt vedtatt ved enstemmighet. Klima er et globalt problem og kan ikke løses av enkeltnasjoner. Vi får prise oss lykkelig over alle demokratiske arenaer som føderasjoner og konfødersjoner som kan bringe oss videre. Det blir nærmest latterlig å ta mål av seg til å løse klimaproblemet når man ikke en gang er villig til å avgi så mye suverenitet  at rent bagatellmessige ting skal kunne bestemmes med flertal.  For eksempel når det skal lages regler for  flyten av strøm i en   strømkabel på tvers av av en landegrense.

Kilde: DN mener: EU setter dagsorden for norsk politisk debatt. SV vil ikke være med.