Borgerlig ungdom ønsker Uber selv om det ødelegger arbeidslivet.

Nå har de borgerlige ungdomspartiene fått nok av Uber-vegring fra sin egen regjering. De krever full støtte til en løsning for Uber sier de til VG.

Ja dette børe være forskjellen mellom ungdommer til venstre og høyre i politikken.  Dette er et spørsmål som klart går på motsetningen mellom det å ha et seriøst arbeidsliv og det å tilpasse oss løsarbeidersamfunnet med påskudd om at vi har fått ny teknologi.

Teknologi bør brukes til å skape et bedre arbeidsliv. Ikke til det motsatte.

Man trenger ikke gjøre det slik. En kan ha som utgangspunkt at ny teknologi skal bidra til et seriøst arbeidsliv fremfor et useriøst. Og det er godt mulig, men da må man ikke hoppe på de løsningene som Uber og andre presenterer helt uten videre.  Det som gjør at konseptet  kan drive så lønnsomt er at ansettelsesforholdet til sjåførene er helt underordnet og at Uber ikke eier biler. Uber trenger seg inn i et marked som er konsesjonsregulert. Det blir da flere biler og mindre kjøring per bil. For Uber er dette greit. De eier ikke biler som står, det gjør sjåførene. Og disse har ikke Uber ansvaret for.  De har kun en avgift som de henter inn som konsepteier. Slik at hver krone innkjørt er gevinst for dem.

I motsetning til en drosjeeier som har bil og sjåfør å ta seg av, og som er avhengig av å få kjøring på bilen.

For Ubersjåførene som ikke har drosjekjøring som fast levebrød er  dette greit, men for alle som skal ha det som levebrød er det ødeleggende. Slik som mange andre av de tingene vi ser puttes inn i boksen «delingsøkonomi»

Fordeler med konsesjonsystem, men også noen ulemper.

Ingen kan nekte på at Uber har er en smart måte å utnytte teknologien på. Men det blir enda et område der vi lar vær å organisere arbeidslivet. Dagens system i drosjenæringen er ikke perfekt – langt derfra. Men utgangspunktet har vært at det skal være en næring man kan leve av. Man skal ikke gi konsesjon til flere biler enn man trenger fordi ellers ville kjøringen for den enkelte gått ned, og man skal ikke gi færre løyver enn det som er nødvendig av hensyn til god service overfor kunden.

I uber ordner dette seg gjennom markedet. Og det er selvsagt langt mer smidig måte å gjøre det på enn gjennom et konsesjonssystem. Men det gir ikke tilfredstillende arbeidsforhold. Alle næringer bør organiseres slik at de gir seriøse og gode jobbmuligheter, faste ansettelse, regulert arbeidstid og lønn. Mer løsarbeid kan ikke være løsningen på å skape større kundetilfredstillelse.

Kanskje en helt ny modell bør vurderes

Drosjenæringen er allerede en av de næringene som har de mest krevende arbeidsforholdene. Drosjeeiere som har ansiennitet nok og får får konsesjon,  klarer seg rimelig godt. Så har du en hærskare av leiesjåfører som den enkelte drosjeeier leier inn direkte eller gjennom bemanningsselskap.  Lønnen er 100 prosent basert på bonus. Ingen kjøring ingen lønn. Antall timer i bilen overgår langt det som er vanlig på en norsk arbeidplass. Dette er i seg selv et fenomen vi burde klart å komme oss bort fra.

Så skal vi gjøre endringer i drosjenæringen,  må det være med tanke på å organisere den på en slik måte at den kan gi endr flere en god og seriøs arbeidsplass som man kan leve av.

En modell med store selskaper med egne biler og fast ansatte sjåfører hadde vært langt bedre. 

Kjelde: Ungdommen samles om Uber – Uber – VG