Polakkene som streiket ved Norse Production vant streiken, men for en holdning trio-blåblå viste underveis. 

Dette var en svært viktig streik. At arbeidsinnvandrerne selv reiste seg og gikk til streik for unngå å drive sosial dumping er fantastisk. Fylkestinget i Hordaland vedtok støtte til de streikende polske arbeiderne på Norse Production. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre stemte i mot.

Det er bra at bjella settes på katten. Dette er tre parti med små forskjeller i økonomisk tenkning. Det store skille går mellom Venstre og Frp i innvandringspolitikken I hele valgkampen hamret jeg løs på at Høyre, Frp og Venstre ønsket utenlandske arbeidstakere velkommen til Norge for at de skal jobbe til vilkår som må kalles sosial dumping. Nå ser vi det i klartekst.

Klarere enn gjennom vedtaket i fylkestinget kan det være ikke sies. Når våre polske kollegaer slåss for samme lønns og arbeidsvilkår som vi har i Norge,  så går trio-blåblå imot de streikende og nekter å støtte dem.. Klarer kan det ikke gjøres. Og alle sentrale Frp-ere som benektet at dere var imot innvandring og sosial dumping i valkapmpen, slutt og bløff. Dere er mot muslimer, men når det gjelder andre innvandrere har dere faktisk stemt for at utlendinger som driver sosial dumping skal få lov å holde på med det. Ja ikke berre det. Dere har faktisk sagt at når de selv reiser seg og sier de vil ha norske lønninger, så sier dere: «Sett dere ned igjen. Vi trenger dere for å jobbe billig.» Skam på dere.

Kjelde: Hordaland fylke vedtok støtteerklæring til de streikende ved Norse Production | FriFagbevegelse.no