Fanget opp av
Month: oktober 2021

EU arrangerer ungdomsåret 2022

EU arrangerer ungdomsåret 2022

Er du mellom 15 og 29 år er det mulig at du vies litt ekstra oppmerksomhet til neste år. Da har EU bestemt at det skal være ungdommens år og det er mulig at også vil omfatte Norge som en konsekvens av EØS-avtalen. Det LO Brusselkontor som skriver dette. Et av de mer konkrete fo … Kilde: EUs ungdomsår 2022 | Landsorganisasjonen i Norge

Polen og klima splitter EU på toppmøte

Polen og klima splitter EU på toppmøte

Polen vil barbere EU-kommisjonens ambisiøse klimapakke før behandlingen i realiteten har startet. I tillegg har den polske regjeringen utfordret EUs grunnpilar, nemlig at EUs lover trumfer nasjonal lovgivning. Det er Alf Ole Aske som skriver dette i Energi og Klima. LEs hele saken på energiogklima.no: Tøffe tak på EU-toppmøtet: Polen spiller russisk rulett med EU | Polen vil barbere EU-kommisjonens ambisiøse klimapakke før behandlingen i realiteten har startet. I tillegg har den polske regjeringen utfordret EUs grunnpilar, nemlig at EUs…

Les mer Les mer

Fredrik Mellem: Storbritannia som Europas Qatar

Fredrik Mellem: Storbritannia som Europas Qatar

Generalsekretær i Europabevegelsen, Fredrik Mellem,  skriver Agenda Magasin at den en britiske regjeringen ønsker fremmedarbeidere «on demand», ikke ulikt måten myndighetene i Qatar forholder seg til utlendinger på arbeidsmarkedet. LEs mer i Agenda Magasin: Storbritannia som Europas Qatar

ETUC (Europa LO) skeptisk til nytt sanksjonsdirektiv overfor arbeidsgivere

ETUC (Europa LO) skeptisk til nytt sanksjonsdirektiv overfor arbeidsgivere

Den europeiske fagbevegelsen er skepsis til ett nytt direktiv om sanksjoner og foranstaltninger over for arbeidsgivere som har ansatt  tredjelandsborgere med ulovlig opphold. De mener dette ikke er et godt verktøy for  immigrasjonskontroll,   og at det ikke vil forbedre vilkårene for irregulære arbeidsinnvandrere. Kilde: ETUC Position on the Implementation of the Employers Sanctions’ Directive | ETUC

Advokatfirmaet Bahr: Hurdalsplattformen betyr mindre EØS, mer EØS-rett?

Advokatfirmaet Bahr: Hurdalsplattformen betyr mindre EØS, mer EØS-rett?

Advokatfirmaet skriver dette: Med Senterpartiet som gikk til valgkamp for å greie ut alternativ til EØS-avtalen og et Arbeiderparti som ifølge eget program «står klippefast» på samme avtale, har det vært knyttet spenning til hvordan de to tilsynelatende sterke motsetningene ville reflekteres i den nye regjeringsplattformen. I Hurdalsplattformen 13. oktober fikk vi svaret: «EØS-avtalen ligger fast», men det legges flere steder opp til at man skal søke å utnytte dens handlingsrom. Senterpartiets ønske om å se til Sveits og Storbritannia…

Les mer Les mer

Her kom den nordiske modellen fra. Gratulerer dansk fagbevegelse med 150 år.

Her kom den nordiske modellen fra. Gratulerer dansk fagbevegelse med 150 år.

I dag fredag 15. oktober fyller den danske arbeiderbevegelsen 150 år, den eldste i de nordiske landene og en inspirator for de andre. I går fikk Norge igjen en sosialdemokratisk statsminister som er situasjonen i de tre av de andre nordis … Kilde: Når jeg ser et rødt flagg smelde. | Landsorganisasjonen i Norge

NHO Brussel om EUs Farm to Fork-strategi 

NHO Brussel om EUs Farm to Fork-strategi 

EUs Farm to Fork-strategi møter motstand? I forbindelse med plenumssamlingen i Strasbourg ble EUs Farm to Fork-strategi i går debattert og vil senere i dag stemmes over. Strategien har som formål å endre på jordbruket i Europa bl.a. ved å kutte mengden plantevernmidler og gjødsel som brukes. I tillegg er det et mål om å gjøre 25% av europeisk jordbruk økologisk. Initiativet har imidlertid møtt motstand fra bønder og landbruksvirksomheter som mener at strategien vil minske produksjon og føre til…

Les mer Les mer

Det polske dilemma – både Tyskland, Frankrike og de andre trenger dem jo

Det polske dilemma – både Tyskland, Frankrike og de andre trenger dem jo

Sagen drejer sig om, at en nylig afgørelse fra Polens forfatningsdomstol har fastslået, at EU-lovgivning ikke altid har forrang over den polske forfatning. I Kristeligt Dagblad kan man læse, at der var lagt op til «skældud» til Polen på topmødet. Denne saken er lagt ut av EU representasjonen i Danmark og sakset fra ett eller flere danske media.    Polen blev da også kritiseret, men EU-sværvægtere som Tysklands kansler Angela Merkel og Frankrigs præsident Emanuel Macron gik mere forsonligt til…

Les mer Les mer

Hva skjer mellom Polen og EU

Hva skjer mellom Polen og EU

Aviser om Polen og EU.Samendraget er skrevet av EU kommisjonens danske representasjon. Et af hovedtemaerne på den officielle dagsorden når EUs regeringsledere mødes i Bruxelles til topmøde i dag og i morgenSøg efter tilgængelige oversættelaser for foregående linkDA••• vil være Polen. Og det er et «giftigt drama af historiske dimensioner der venter» skriver Berlingske. Den nationalkonservative regering i Warszawa har i fem år i stigende grad leget med ilden, undermineret retssystemet og regelmæssigt spillet Polexit-kortet. I virkeligheden har regeringen ingen…

Les mer Les mer

Fredrik Emil Aas: Britenes problem bare vokser 

Fredrik Emil Aas: Britenes problem bare vokser 

Fredrik Emil Aas, rådgiver i Europabevegelsen, skriver i Dagbladet Tørre bensinpumper, lange køer og mobilisering av militæret. Mens den britiske hverdagen vakler videre har Boris Johnson tilsynelatende ambisjoner om et galaktisk imperium i «Galactic Britain». Les mer: Storbritannia: – Problemene bare vokser

Dansk fagbevegelse krever at arbeidskraftmangelen skal dekkes av EØS arbeidere. 

Dansk fagbevegelse krever at arbeidskraftmangelen skal dekkes av EØS arbeidere. 

FH: Man behøver ikke åbne for flere udenlandske arbejdere for at løse mangel på arbejdskraftInformation skriver, at Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er «lodret imod» at løse manglen på arbejdskraft ved at sænke den såkaldte beløbsgrænse, som regulerer, hvor meget en arbejdstager fra et tredjeland skal tjene for at få arbejdstilladelse i Danmark. Denne saken er lagt ut av EU representasjonen i Danmark og sakset fra ett eller flere danske media.    Det vil ifølge organisationen føre til løndumping for 200.000 danske…

Les mer Les mer

EUs behov for Irske engelsk-lærere øker dramatisk med Brexit 

EUs behov for Irske engelsk-lærere øker dramatisk med Brexit 

Da britene forlot EU var det kun to engelskspråklige land igjen i unionen. Dette var Malta og Irland. Men engelske er fortsatt et hovedspråk i EU og det de aller fleste i EU som har engelsk som morsmål bor i Irland. Derfor blir etterspørselen etter Irske lærere stor. Disse slipper rigide krav til arbeidstillatelser slik som det kreves for britene for å jobbe i EU. Kilde: Brexit prompts ‘dramatic’ rise in EU demand for Irish teachers of English | Ireland…

Les mer Les mer

Ingen i EU får mer CO2 kompensasjon enn vi 

Ingen i EU får mer CO2 kompensasjon enn vi 

Den kraftkrevende industrien i Norge ligger på toppen i Europa når det gjelder CO2-kompensasjon. I de 10 neste årene må staten ut med 70 milliarder kroner til de norske selskapene, viser forsiktig anslag fra Miljødirektoratet. Det er Nationen som skriver dette. Kilde: Norsk industri ligger på EU-toppen i CO2-kompensasjon – Nationen