Trakassering et mega problem. #metoo kampanjen bør åpne flere dører om temaet trakassering i arbeidslivet.

  • Kitty

    Skrik ut til sjefen om seksuell trakassering. Det er han som må ta ansvar og interne grep for å bli kvitt utysket. Dette er ikke vanlige personal l- men mange ganger kriminalsaker som må behandles som sådanne. Da må sjefen ta ansvar for saken/e og ikke gjemme seg bak personalkontoret/avdelingen slik det har en tendens til å bli.
    Som øverste leder for befriften/organisasjonen setter øverste leder standard for arbeidskulturen og arbeidsmiljøet. Er det ødelagt gjennom vedvarende trakassering av kvinnelige ansatte er det bedriftens ledelse som må rehabilitere miljø (Om det er noe igjen), ellers er den også menneskelig fallitt. Det skal kjempeinnsats til for å bygge opp igjen tillit mellom ansatte og til lederen/e etter trakasseringssaker.
    HMS gjør ofte en kjempejobb i slike saker, men samtidig følger de føringene og retningslinjene de får fra toppen og styret! Sett ansvaret der ansvaret må være i trakasseingssaker slik at de ansvarlige lederne rydder opp i ukulturen. Er han ikke i stand til det, må han gå av.