SOM-institutet ved Göteborgs universitet har gjort en undersøkelse om svenskene syn på EU. De er fornøyd med EU medlemskapet og mener det har vært positivt for Sverige. Tilliten til EUs institusjoner og demokrati har økt. Kun på området innvandring mener svenskene EU medlemskap ikke har vært positivt. I spørsmålet om EU skal få en egen arme sier omtrent 30 prosent ja, og kun 13 prosent er enige i at EU skal bli en føderasjon slik USA er. For 10 år siden mente 14 prosent dette.

 

Kilde: Svenskarna om EU: Bra men inte mer | Nyhetssajten Europaportalen