Statoil pyntes for salg. Endrer navn i strid med Stortingets vedtak.

Statoil har lenge ønsket å endre navn. Folk i Statoil har villet bort ifra et navn som har «Stat» i begynnelsen. Det er ikke «oil» som er problemet.  «Stat» forteller hele verden at det er et  Statsoljeselskap vi snakker om.

Stortinget har lagt klare føringer på Statoil navnet

I forbindelse med fusjonen med oljedelen av Norsk Hydro var selskapsnavnet gjenstand for diskusjon. Stortinget sluttet seg da til departementets forslag om at selskapet skulle hete Statoil Hydro ASA. Endelig navn skulle bestemmes i 2008.

Selskapets navn vil være StatoilHydro ASA. Selskapene har blitt enige om at styret i det sammenslåtte selskapet skal utvikle forslag til nytt navn og logo som skal symbolisere selskapets forretningsstrategi, verdigrunnlag og visjon og være forskjellig fra nåværende selskapsnavn. Et nytt navneforslag vil bli lagt frem til avgjørelse av generalforsamlingen i StatoilHydro i 2008.

Under behandlingen av saken i Stortinget kom det også frem at flertallet mente at selskapet skulle kunne hete StatoilHydro ASA.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, legger videre til grunn at et av de fremtidige na­vne-alternativene for det nye selskapet skal være StatoilHydro.

Dette sluttet Stortinget seg til og vedtok. Skal nå Statoil ha et nytt navn kan det ikke avvike fra Stortingets vedtak. Stortinget sa ikke konkret hva det endelig navnet skulle være, men de gav klare føringer på hvilket innhold logo og navnet skulle ha.

 navn og logo som skal symbolisere selskapets forretningsstrategi, verdigrunnlag og visjon.

Kan overhode ikke se at det nye navnet de har valgt gjør det. Derfor må Stortinget sette foten ned. Verdigrunnlaget som ligger i det at de er et oljeselskap i det vesentlige eid av staten gjenspeiles for eksempel overhode ikke.

Statoil er et merkenavn. Bare fanatikere kan finne på å endre et så godt navn.

Statoil er et merkenavn, et symbol på en vellykket statlig norsk oljepolitikk- og gasspolitikk og som så smått beveger seg ut på andre energiområder. En hel nasjon støtter opp under navnet. De ansatte og pensjonister fra Statoil er stolt av å være Statoil-ansatte eller Statoil-pensjonister. Nå blir det endret til Equinor-ansatte og Eguinor pensjonister. I de årene jeg har vært leder for seksjonen til energiarbeiderne i verden innen Industry All,  har jeg registrert at Statoil har vært det selskapet som medlemmene jevnt over har hatt best oppfatning av.  Det skyldes selvsagt ikke bare navnet, men det også.

Statoil har vært et vellykket navn i 50 år. Nå bruker de det som begrunnelse for å endre. De neste 50 årene ønsker de  å eksperimentere med noe nytt. Argumentet er hårreisende. Tror noen at Coca Cola, eller Pepsi Cola, Apple, Amazone, eller Shell eller andre hadde funnet på noe slikt. Ødlegge en god merkevare bare fordi de ønsket å utvikle seg så smått inn på nye områder.

Det er selvsagt en grunn til at Statoil vil bytte navn.

At Statoil vil ha nytt navn er ikke nytt,  I fusjonsprosessen med Norsk Hydro,  ble blant annet «Liv» diskutert som nytt navn. Men her grep den rødgrønne regjeringen inn og satte skapet på plass. Signalene var tydelig på at selskapet skulle hete Statoil også i fremtiden.

Statoils navneskifte har ingenting med å gjøre at de beveger seg inn på nye områder som fornybar energi,  eller at olje er problematisk å ha med i tittelen. Som jeg skrev innledningsvis. Det er ikke «Oil» de vil bort fra. Det er «Stat». «Stat» oser av at det er et statlig eid selskap,  og det er ikke «in» i dagens verden hvor alt skal være omsettelig og privat.  Endringer er kort og godt gjort for at det skal bli lettere å få solgt akser i selskapet og fordi ledelsen synes det er kjekkere å fremstå som ledere av et selskapet hvor den norske staten ikke ligger bak og trekker i trådene, isteden for dynamiske forretningsmenn.