Bli med og skriv

Disse har vært bidragsytere på Prosperis siden starten. Ønsker du å bidra med et innlegg sender du det til innlegg@leifsande.no.

Eigil Knutsen er født i 1988. Han er Stortingsrepresentant for Hordaland Arbeiderparti. Han sitter i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Eigil Knutsen er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Knutsen har tidligere ledet Bergen AUF, vært styremedlem i AUF i Hordaland og styremedlem og leder i Arbeiderpartiet i Bergen.
Lise Kolberg er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTH/NTNU. Hun har arbeidet med klima-, miljø- og avfallsfaglige oppgaver i offentlig og privat sektor i over 25 år og er i dag ansatt som miljørådgiver i konsulentselskapet Asplan Via. Hun har tidligere jobbet i OD.
Rune Alne jobber i dag som organisasjonssekretær i Fellesforbundets Avdeling 5 i Hordaland. Han er svært aktiv i kampen mot sosial dumping og er en av de i Norge som har størst kunnskap på dette området. Av yrke er han sveiser og han har vært tillitsvalgt siden 1998. Blant annet som konserntillitsvalgt i Agility Group. Rune er født i 1970.
Ben Richards er Internasjonal Sekretær i det britiske forbundet Unite, Storbritannias største industriforbund med 1,4 millioner medlemmer. Etter å ha tatt mastergrad i European Social Policy Analysis har Ben jobbet i en rekke stillinger innen britisk fagbevegelse med utredning, politikk og internasjonalet arbeid.
Jan Besse Monclaire Strømme er i dag engasjert pensjonist i både Pensjonistforbundet og Arbeiderpartiet. Han har vært ansatt sentralt i flere LO forbund og var i mange år LOs oljesekretær. Han har også vært arbeiderattache i Brussel. Strømme var LOs representant i den siste Alexander Kielland granskningskommisjonen.
Jan Petter Sissener er en norsk aksjemegler. Han har bygget opp flere meglerhus i Norge. (Fra Wikipedia)
Arve Skjellanger kjem frå Radøy. Han har utdanning frå Høgskulen på Vestlandet, og er godt kjent for arbeidet med flyktningar. I 2016 fekk han Frivilligprisen i Radøy kommune.
Arild Theimann er en lokalpolitiker fra Sandefjord. Han var ordførerkandidat for Sandefjord Arbeiderparti til kommunevalget 2015. Han har også vært leder i Sandefjord Arbeiderparti. 2008 – 2015. Han var tidligere redaktør i Industri Energi. Arild er født i 1966.
John Ivar Liverød er utdannet innen økonomi, medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og har masterstudier i markedsføring ved Universitetet i Edinburgh. Han har jobbet med innovasjon og effektivisering i 20 år. Hovedsakelig med IT-tjenester og forretningsapplikasjoner. Er medlem av Sandefjord Arbeiderparti.
Tom Thorstensen er pensjonist. Før det var han en del av ledelsen i Industri Energi. Han har også vært forbundsleder i forbundet for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger (ALT). Tom er utdannet innenfor bank og finans og han har i mange år jobbet i Norsk Hydro innen dette område. Tom er med i Arbeiderpartiet i Oslo.
Charlotte Dyrkorn er utdannet bedriftsøkonom fra BI, og har gjennom en årrekke opparbeidet seg solid kompetanse på arbeidsrett. Hun er aktiv i Arbeiderpartiet i Oslo. Hun har tidligere vært forbundsleder for ALT. Hun er i dag forbundssekretær i Industri Energi.
Odd Erik Hansgaard er utdannet økonom fra universitetet i Bergen. Han har jobbet i flere oljeselskap og har vært statssekretær i Olje og energidepartementet. Han er i dag pensjonist og aktiv i pensjonistforbundet. Han har vært flere år i bystyret iavanger. Odd Erik har 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet. Han var også en kort periode journalist i Petromagasinet.
Yngve Carlsen var en av initiativtagerne til å bringe Norsk Flygerforbund til LO som eget forbund og har siden 2015 vært forbundsleder. Han er flyger av yrke og har bakgrunn fra Luftforsvaret og SAS. Han har innehatt ulike lederroller i Luftforsvaret og Norske SAS Flygeres Forening der han ble tillitsvalgt i 2005. Yngve Carlsen er født i 1960.
Robert R. Hansen er seksjonsleder for Europa på internasjonal avdeling i LO. Han har tidligere jobbet ved LOs Brusselkontor. Han har også opp gjennom åra hatt en rekke tillitsverv i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. I dag er han medlem av sentralstyret i Nei til Atomvåpen. Hansen har gjennomført høyskolestudier i sosiologi, samt i organisasjon og ledelse. Han er født i 1975.
Frode Alfheim er forbundsleder i Industri Energi. Han har vært leder av LOs olje- og gassutvalg i en årrekke. Alfheim har også jobbet som politisk rådgiver i Forsvars-departementet (1996), Nærings- og handels-departementet (1996-97) og Arbeids- og administrasjons-departementet (2001). Han var ungdomssekretær i LO/AUF i 1990.
Leif Sande er født i 53. At folk har arbeid er det viktigste av alt. Jeg tror på velferdsstaten, likhet,  rettferdighet, et flerkulturelt samfunn, internasjonal solidaritet og en sterk fagbevegelse. Jeg er tilhenger av EU og EØS.
Johnny Håvik har tidligere vært leder av Industri Energi Ungdom. Han var ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Kvinnherad i 2015. Johnny har lang fartstid fra prosessindustri og har fagbrev i kjemi- og prosessteknikk. I dag jobber han med næringspolitikk i Industri Energi. Johnny Håvik er født i 1984.
Per Lerøy er ordførar i Austrheim kommune i Hordaland, og har vore det sidan 2011. Han jobba 21 år på oljeraffineriet på Mongstad, der han starta som operatør, utdanna seg til ingeniør, gjekk gradene, og seinare vikarierte som direktør. Då han vart valt til ordførar jobba han med forretningsutvikling for Statoil på Forus.
Are Tomasgard er LO sekretær og dermed en del av toppledelsen i LO. Han har tidligere jobbet som utreder i fleire fagforbund og vært aktiv politiker, blant annet som ordførar i Sørum for Arbeiderpartiet. Are har skrevet bok om forhandlingsvisdom. Han er født i 1968.
Jørn Prangerød er Statsviter fra UiO. Han har bakgrunn fra SSB, LO, Rederiforbundet og Maritimt Forum. Han er nå rådgiver i Fellesforbundet med ansvar for bl.a. industri- og næringspolitikk, forsvarspolitikk, olje og gass, havbruk og eierskap.
Lars Iver Wiig er politisk rådgiver og ansvarlig politikk- og samfunnskontakt i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Han har vært ansatt i NNN siden høsten 2013. Før det har han vært konserntillitsvalgt i TINE Gruppa.
Idar Martin Herland er leder og en av stifterne av Oljeindustriens Arbeidersamfunn. Han er også redaktør av bloggen Oljearbeideren der han skriver selv under etiketten «stemmen fra havet». Til daglig er han elektriker på Kristin plattformen på Haltenbanken. Er også tillitsvalgt for SAFE Sokkel. Idar er født i 1971
Jacqueline Smith har vært leder for Norsk Sjømannsforbund, forbundets første kvinnelige leder, og den yngste lederen de noen gang har hatt. De senere år har Jacqueline jobbet som Maritim Kordinator ved ITFs hhovedkontor i London. Jacqueline Smith er født i 1971.
Knut Arne Sanden er opprinnelig journalist. Han var i en årrekke internasjonal sekretær i Fellesforbundet. Han er i dag leder for LOs Brusselkontor der han jobber spesielt med å følger EØS/EU med vekt på faglige rettigheter.
Hogne Hongset er opprinnelig lærer. Idag er han lokallagsleder i Naturvernforbundet. De siste 25 årerene har han jobbet i oljebransjen, og er aktiv i Oljeindustriens Arbeidersamfunn. Hogne har skrevet flere romaner bl. annet Mafiela som er en krimroman fra kraftbransjen. Hongset er født i 1940.