Faste skribentar

Dei som skriv fast  er alle enige om at Norge er best tjent med ei regjering kor Arbeiderpartiet sit i leiinga. Alle bidragsytarane høyrer heime på venstresida i norsk politikk.

Jørn Prangerød er Statsviter fra UiO. Han har bakgrunn fra SSB, LO, Rederiforbundet og Maritimt Forum. Han er nå rådgiver i Fellesforbundet med ansvar for bl.a. industri- og næringspolitikk, forsvarspolitikk, olje og gass, havbruk og eierskap.
Robert R. Hansen er seksjonsleder for Europa på internasjonal avdeling i LO. Han har tidligere jobbet ved LOs Brusselkontor. Han har også opp gjennom åra hatt en rekke tillitsverv i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. I dag er han medlem av sentralstyret i Nei til Atomvåpen. Hansen har gjennomført høyskolestudier i sosiologi, samt i organisasjon og ledelse. Han er født i 1975.
Hogne Hongset er opprinnelig lærer. De siste 25 årerene har han jobbet i oljebransjen, og er aktiv i Oljeindustriens Arbeidersamfunn. Hogne har skrevet flere romaner. Den siste, Mafiela, er en kritisk roman om forhold innen kraftbransjen. Hongset er født i 1940.
John Ivar Liverød er utdannet innen økonomi, medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og har masterstudier i markedsføring ved Universitetet i Edinburgh. Han har jobbet med innovasjon og effektivisering i 20 år. Hovedsakelig med IT-tjenester og forretningsapplikasjoner. Er medlem av Sandefjord Arbeiderparti.
Idar Martin Herland er leder og en av stifterne av Oljeindustriens Arbeidersamfunn. Han er også redaktør av bloggen Oljearbeideren der han skriver selv under etiketten «stemmen fra havet». Til daglig er han elektriker på Kristin plattformen på Haltenbanken. Er også tillitsvalgt for SAFE Sokkel. Idar er født i 1971
Arild Theimann er en lokalpolitiker fra Sandefjord. Han var ordførerkandidat for Sandefjord Arbeiderparti til kommunevalget 2015. Han har også vært leder i Sandefjord Arbeiderparti. 2008 – 2015. Han var tidligere redaktør i Industri Energi. Arild er født i 1966.
Odd Erik Hansgaard er utdannet økonom fra universitetet i Bergen. Han har jobbet i flere oljeselskap og har vært statssekretær i Olje og energidepartementet. Han er i dag pensjonist og aktiv i pensjonistforbundet. Han har vært flere år i bystyret iavanger. Odd Erik har 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet. Han var også en kort periode journalist i Petromagasinet.
Are Tomasgard er LO sekretær og dermed en del av toppledelsen i LO. Han har tidligere jobbet som utreder i fleire fagforbund og vært aktiv politiker, blant annet som ordførar i Sørum for Arbeiderpartiet. Are har skrevet bok om forhandlingsvisdom. Han er født i 1968.
Johnny Håvik har tidligere vært leder av Industri Energi Ungdom. Han var ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Kvinnherad i 2015. Johnny har lang fartstid fra prosessindustri og har fagbrev i kjemi- og prosessteknikk. I dag jobber han med næringspolitikk i Industri Energi. Johnny Håvik er født i 1984.
Rune Alne jobber i dag som organisasjonssekretær i Fellesforbundets Avdeling 5 i Hordaland. Han er svært aktiv i kampen mot sosial dumping og er en av de i Norge som har størst kunnskap på dette området. Av yrke er han sveiser og han har vært tillitsvalgt siden 1998. Blant annet som konserntillitsvalgt i Agility Group. Rune er født i 1970.