Skribentar

Dei som skriv fast  er alle enige om at Norge er best tjent med ei regjering kor Arbeiderpartiet sit i leiinga. Alle bidragsytarane høyrer heime på venstresida i norsk politikk.

Yngve Carlsen var en av initiativtagerne til å bringe Norsk Flygerforbund til LO som eget forbund og har siden 2015 vært forbundsleder. Han er flyger av yrke og har bakgrunn fra Luftforsvaret og SAS. Han har innehatt ulike lederroller i Luftforsvaret og Norske SAS Flygeres Forening der han ble tillitsvalgt i 2005. Yngve Carlsen er født i 1960.
Odd Erik Hansgaard er utdannet økonom fra universitetet i Bergen. Han har jobbet i flere oljeselskap og har vært statssekretær i Olje og energidepartementet. Han er i dag pensjonist og aktiv i pensjonistforbundet. Han har vært flere år i bystyret iavanger. Odd Erik har 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet. Han var også en kort periode journalist i Petromagasinet.
Jørgen Kaurin er i dag Internasjonal Sekretær i Fellesforbundet. Han har tidligere jobbet som spesialrådgiver i Fellesforbundet. Kaurin har også jobbet mange år som rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Han er medlem i Arbeiderpartiet. Kaurin har vært innom både sosiologistudiet og jus. Han er født i 1967.
Charlotte Dyrkorn er utdannet bedriftsøkonom fra BI, og har gjennom en årrekke opparbeidet seg solid kompetanse på arbeidsrett. Hun er aktiv i Arbeiderpartiet i Oslo. Hun har tidligere vært forbundsleder for ALT. Hun er i dag forbundssekretær i Industri Energi.
Jacqueline Smith har vært leder for Norsk Sjømannsforbund, forbundets første kvinnelige leder, og den yngste lederen de noen gang har hatt. De senere år har Jacqueline jobbet som Maritim Kordinator ved ITFs hhovedkontor i London. Jacqueline Smith er født i 1971.
Lise Kolberg er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTH/NTNU. Hun har arbeidet med klima-, miljø- og avfallsfaglige oppgaver i offentlig og privat sektor i over 25 år og er i dag ansatt som miljørådgiver i konsulentselskapet Asplan Via. Hun har tidligere jobbet i OD.
Eigil Knutsen Eigil Knutsen er født i 1988. Han er første vararepresentant til Stortinget for Hordaland Arbeiderparti. Knutsen er fra oktober 2015 politisk rådgiver for byrådsleder Harald Schjelderup i Bergen. Eigil Knutsen er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Knutsen har tidligere ledet Bergen AUF, vært styremedlem i AUF i Hordaland og styremedlem og leder i Arbeiderpartiet i Bergen.
Tom Thorstensen er pensjonist. Før det var han en del av ledelsen i Industri Energi. Han har også vært forbundsleder i forbundet for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger (ALT). Tom er utdannet innenfor bank og finans og han har i mange år jobbet i Norsk Hydro innen dette område. Tom er med i Arbeiderpartiet i Oslo.
Jarle Nilsen er i dag Spesialetterforsker ved Sør-Vest politidistrikt i Haugesund. Han representerer også Arbeiderpartiet i fylkestinget i Rogaland. Han har tidligere vært ordfører i Utsira. Nilsen har jobbet som både Rektor og Økonomisjef og han har vært revisor i Industri Energi sitt inspektorat mot Sosial Dumping. Nilsen er utdannet revisor. Han er født i 1966.
Johnny Håvik har tidligere vært leder av Industri Energi Ungdom. Han var ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Kvinnherad i 2015. Johnny har lang fartstid fra prosessindustri og har fagbrev i kjemi- og prosessteknikk. I dag jobber han med næringspolitikk i Industri Energi. Johnny Håvik er født i 1984.
Knut Arne Sanden er opprinnelig journalist. Han var i en årrekke internasjonal sekretær i Fellesforbundet. Han er i dag leder for LOs Brusselkontor der han jobber spesielt med å følger EØS/EU med vekt på faglige rettigheter.
Rune Alne jobber i dag som organisasjonssekretær i Fellesforbundets Avdeling 5 i Hordaland. Han er svært aktiv i kampen mot sosial dumping og er en av de i Norge som har størst kunnskap på dette området. Av yrke er han sveiser og han har vært tillitsvalgt siden 1998. Blant annet som konserntillitsvalgt i Agility Group. Han er aktiv i Arbeiderpartiet. Rune er født i 1970.
Hogne Hongset er opprinnelig lærer. De siste 25 årerene har han jobbet i oljebransjen, og er aktiv i Oljeindustriens Arbeidersamfunn. Hogne har skrevet flere romaner. Den siste, Mafiela, er en kritisk roman om forhold innen kraftbransjen. Hongset er født i 1940.
Are Tomasgard er LO sekretær og dermed en del av toppledelsen i LO. Han har tidligere jobbet som utreder i fleire fagforbund og vært aktiv politiker, blant annet som ordførar i Sørum for Arbeiderpartiet. Are har skrevet bok om forhandlingsvisdom. Han er født i 1968.
Idar Martin Herland er leder og en av stifterne av Oljeindustriens Arbeidersamfunn. Han er også redaktør av bloggen Oljearbeideren der han skriver selv under etiketten «stemmen fra havet». Til daglig er han elektriker på Kristin plattformen på Haltenbanken. Er også tillitsvalgt for SAFE Sokkel. Idar er født i 1971
Jan Besse Monclaire Strømme er i dag engasjert pensjonist i både Pensjonistforbundet og Arbeiderpartiet. Han har vært ansatt sentralt i flere LO forbund og var i mange år LOs oljesekretær. Han har også vært arbeiderattache i Brussel. Strømme var LOs representant i den siste Alexander Kielland granskningskommisjonen.
John Ivar Liverød er utdannet innen økonomi, medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og har masterstudier i markedsføring ved Universitetet i Edinburgh. Han har jobbet med innovasjon og effektivisering i 20 år. Hovedsakelig med IT-tjenester og forretningsapplikasjoner. Er medlem av Sandefjord Arbeiderparti.
Jørn Prangerød er Statsviter fra UiO. Han har bakgrunn fra SSB, LO, Rederiforbundet og Maritimt Forum. Han er nå rådgiver i Fellesforbundet med ansvar for bl.a. industri- og næringspolitikk, forsvarspolitikk, olje og gass, havbruk og eierskap.
Ben Richards er Internasjonal Sekretær i det britiske forbundet Unite, Storbritannias største industriforbund med 1,4 millioner medlemmer. Etter å ha tatt mastergrad i European Social Policy Analysis har Ben jobbet i en rekke stillinger innen britisk fagbevegelse med utredning, politikk og internasjonalet arbeid.
Ivar Horneland Kristensen er generalsekretær i TEKNA, Han har vært lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i en årrekke. Ved kommunevalget i 2011var han partiets ordførerkandidat i Asker. Kristensen er utdannet siviløkonom Før TEKNA var han administrerende direktør i Nordic Inovation. Kristensen er født i 1968.
Arild Theimann er en lokalpolitiker fra Sandefjord. Han var ordførerkandidat for Sandefjord Arbeiderparti til kommunevalget 2015. Han har også vært leder i Sandefjord Arbeiderparti. 2008 – 2015. Han var tidligere redaktør i Industri Energi. Arild er født i 1966.
Lars Iver Wiig er politisk rådgiver og ansvarlig politikk- og samfunnskontakt i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Han har vært ansatt i NNN siden høsten 2013. Før det har han vært konserntillitsvalgt i TINE Gruppa.
Robert R. Hansen er seksjonsleder for Europa på internasjonal avdeling i LO. Han har tidligere jobbet ved LOs Brusselkontor. Han har også opp gjennom åra hatt en rekke tillitsverv i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. I dag er han medlem av sentralstyret i Nei til Atomvåpen. Hansen har gjennomført høyskolestudier i sosiologi, samt i organisasjon og ledelse. Han er født i 1975.
Ben Davis er direktør for internasjonal avdeling i United Steel Workers, Nord-Amerika største forbund for ansatte i industrien. Forbundet har 1,2 millioner medlemmer. Ben er utdannet jurist og har arbeidet med arbeideidstakerrettigheter i en globalisert verden.