Skottlandskabelen (Northconnect) utfordrer skillet mellom produksjon og nett, og kanskje lurer Statnett i sivet.