Skottlandskabelen (Northconnect) utfordrer skillet mellom produksjon og nett, og kanskje lurer Statnett i sivet.

  • Nei til kaos-EU.
    Nei til kabel-lobbyen.
    Nei til ACER.
    Ja til jobber og verdiskaping i NoregNorge.