Sentral høyrepolitiker vil ta den 6-ferieuken fra seniorene.

Dette kan man lese i dagens utgave av Dagens næringsliv.  Argumentet er at seniorene skal bli mer attraktive i arbeidsmarkedet.

6-ferieuke gjør seniorene til dyrere arbeidskraft

Det å plukke goder fra folk for at de skal bli så mye mer attraktive i arbeidslivet er Høyrepolitikk i et nøtteskall.

Høyres Heidi Nordby Lunde tror to grep bør vurderes for å gjøre seniorer mer attraktive i arbeidslivet:

– For det første bør man gjennomgå dagens særordninger. I dag har eldre arbeidstagere mange fordeler som gjør dem til dyrere arbeidskraft. For eksempel har de én ekstra ferieuke. Jeg mener slike særfordeler er gammeldagse, sier hun til DN.

– Hvordan tror du seniorer vil reagere hvis det tas fra dem en ekstra ferieuke de i dag har krav på?

– Jeg kan forstå at det ikke er så populært. Men når man får beskjed om at man er over den «gylne alderen», må man velge om man enten vil tviholde på de særfordelene man har som gjør en dyrere i drift – eller vise en mer fleksibel holdning. Det er jo også fullt mulig å forhandle inn en ekstra ferieuke med arbeidsgiver, sier Heidi Nordby Lunde.

Ett av flere grep som kan være nødvendig, mener Heidi Nordby Lunde, Høyres arbeids- og sosialpolitiske talskvinne.

Tvilsomt at å fjerne ferieuka vil gi flere seniorer jobb

En slik begrunnelse kan man bruke overfor alle grupper som har noen ytelser. Alle blir billiger for arbeidsgiver om man slipper å betale ved permitteringer, fødsler, sykdom etc.

Men jeg tviler på om man alltid blir så mye mer eller mindre attraktiv.  En som nærmer seg 60 eller er 60 og som søker jobb vet vi har større problem med  å få seg jobb en andre, men jeg tviler sterkt på at å plukke den 6 uka er det som skal til for at vedkommende skal få seg jobb.

Helt sikkert at det vil bli mindre attraktivt å stå i jobb

De aller fleste i denne alderen er imidlertid i arbeid. Og for samfunnet er det et ønske at denne gruppen frem til 67 skal bli værende i jobb. Slik sett har dette fungert stimulerende for å få folk til å fortsette å jobbe.  Ser vi dette sammen med pensjonssystemet hvor folk nå kan ta ut pensjon fra 62 i tillegg til å jobbe, har vi et system som er stimulerende for alle som vil fortsette å jobbe. Og ved å fjerne den 6 uka vil man oppnå nett det motsatte av det Norby Lunde ønsker – færre vil stå i jobb utover pensjonsalder.

Høyrepolitikk i et nøtteskall. Ta goder fra arbeidsfolk for at arbeidsgiverne skal få mer.

Les mer i Dagens næringsliv: : Vil ta ferieuke fra seniorene for å gjøre dem mer attraktive i arbeidslivet