General Claudio Graziano som er leder for EUs millitær komite sier at han aldri har sett en virkelig krig så nær Europas grenser som dagens konflikter i Libya, Syria og Sahels regionen i Nord Afrika. 

Ikke en gang da krigen i Balkan raste som verst,  var trusselen så stor mener han. Den var ikke så kompleks og alvorlig som i dag. I dag er truslene flere og en kombinasjon av frykt for terrorisme, uregulerte flyktningestrømmer og stater som svikter. 

Årsaken mener han er Vesten som avsatte Gadaffi, men som samtidig ikke var i stand til forhindre at landet gikk rett inn i en borgerkrig.  

Han sier videre at om EU ikke klarer å demme å få på plass en våpenembargo som kan overvåkes og stoppe menneskesmuglingen vil det sende en ekstremt negativ melding om at EU ikke er istand til å finne løsninger.  I dag kan ikke EU dette på grunn av at de ikke kan utstasjonere skip på grunn av veto fra den tidligere italienske høyrepopulistiske visestatsministeren Salvini. Nå ønsker generealen å få operasjonene i gang igjen.  

Jeg er ganske sikkert på at han har mye rett i det han sier her. Og det er svært viktig at EU kan lykkes og bli en sterkere aktør i løsningene av disse konfliktene. USA og  Russland kan involvere seg i konflikter i Midt Østen og Nord Afrika uten de stor problemene. Det koster penger, de lir en del tap, men det tar de gjerne for å opprettholde maktbalansen. De slipper å ta i betrakting de enorme flykningestrømmene som følger i kjølvannet av krig.  Flyktningene kommer til nabolandene og opp gjennom Europa.  Her skapes det nye konflikter mellom de landene og de grupper i landene som vil ta i mot flyktninger og de som ikke vil. Et sterkt Europa er den eneste aktøren som har interesse av å ivareta dette perspektivet.  

Saken jeg kommenterer er henter fra POLITICO og kan leses i sin helhet her: POLITICO