Kommisjonen arbeider med å få på plass en ordning som skal gjøre det legalt å holde tilbake penger til land som ikke føller reglene i EU. 

Kommisjonen arbeider med å få på plass en ordning som skal gjøre det legalt å holde tilbake penger til land som ikke føller reglene i EU. 

Arbeidet er forsinket og mange  presser på for å få forgang i sakan. At en slik ordning skulle etableres  ble det enighet om i fjor, men hvordan den skulle utformes gjenstod.

– Det är helt avgörande att vi får detta rätt från början. Vi har helt enkelt inte råd att förlora att göra misstag och inleda fall som […] ogiltigförklaras i EU-domstolen. Det vore en förfärlig katastrof, sade Gert Jan Koopman, generaldirektör vid budgetdirektoratet vid EU-kommissionen och den högst ansvarige tjänstemannen under en debatt i EU-parlamentets budget- och budgetkontrollutskott på onsdagseftermiddagen.

 

Kilde :Europaportalen  Politisk frustration när processer för att stärka rättsstaten dröjer

Stengt for kommentarer.