EU anbefaler «klimatoll» på import av skitten strøm. Rammer kullkraftverk i nabolandene. Kan være første del i systemet med karbonskatt på grensen.

EU anbefaler «klimatoll» på import av skitten strøm. Rammer kullkraftverk i nabolandene. Kan være første del i systemet med karbonskatt på grensen.

EU-land importerer i økende grad elektrisitet fra naboland som ikke er en del av kvotesystemet for klimagassutslipp (EU ETS). Det er blant annet snakk om kullkraftverk i Tyrkia, Marokko, Bosnia-Hercegovina og Ukraina som leverer strøm til EU-landene Hellas, Spania, Kroatia og Ungarn. Dette kommer fram i en rapport fra tenketanken Sandbag. De mener dette undergraver EUs utslippskutt, og anbefaler at EU innfører en såkalt CO2-grensetilpasningsmekanisme på import fra disse landene.

Saken er hentet fra stortinget EU/EØS. Les mer om saken her stortinget.no

Stengt for kommentarer.