Erna Solberg og Siv Jensen

Syke må nå betale frakt for medisiner levert på døren. Tilsvarende ordning for brennevin betaler staten.


Regjeringen har ødelagt sluttvederlagsordningen, kuttet transporttilskuddet til medisin,  men oppretthold det på brennevin, kuttet refusjon av reiseutgifter til fastlege for folk som ikke har offentlig kommunikasjon,  og tatt tillskudd til etterbehandling etter operasjon. Men har samtidig gitt milliarder av kroner i skattekutt som har gått til de rikeste.

Sluttvederlaget for de som går ut av arbeidslivet

Noe av det simpleste dagens regjering har gjort er måten de har behandlet de eldre som er på vei ut av arbeidslivet på.  Ved å legge skatt på sluttvederlaget  – en beskjeden sluttpakke sammenlignet med mange andre sluttpakker folk får fra arbeidsgiveren sin når de går av , så rokker det med det grunnleggende ved de samordnede lønnsoppgjørene. I lønnsoppgjøret i 1996 var skattefritaket for sluttvederlaget det som skulle være statens andel.

Ved et pennestrøk  ble statens andel av lønnsoppgjøret fjernet i budsjettet for 2015. Og som en følge av at det ble regnet skatt av ordningen ble den også plutselig regnet som inntekt, og skulle dermed samordnes med trygdeytelser.  En arbeidstaker som gikk ut av arbeidslivet som tidligere fikk en utbetaling på 80.000, opplevde nå å kunne stå igjen med en ytelse som var redusert, kanskje helt ned mot 20.000,- . Det å miste jobben skal koste er tydeligvis regjeringens motto.  Hadde dette vært en annen deltaker i en trepartsavtale som hadde gjort noe slik hadde vedkommende blitt satt inn. Selvsagt skal Arbeiderpartiet ordne opp i dette når vi kommer tilbake på regjeringskontorene.

Bortfall av frakttilskudd for medisiner, men opprettholdes for brennevin

Folk som bor i distrikta har ikke alltid tilgang til verken pol eller apotek. Nå har regjeringen fått vedtatt at  du måtte betale frakt på medisinen når den leveres hjemme hos deg – ca. 250 kroner.  Men skal du ha deg en eller flere flasker brennevin betaler staten fortsatt  frakten for deg. Begge ordninger burde selvsagt vert opprettholdt.

Dekning av transport mellom deg og fastlegen

Tidligere har det vært slik,  at om du bor slik til at det ikke er offentlig kommunikasjon mellom deg og fastlegen din, har du fått dekket transport. Men Siv og Erna har ikke likt dette. Derfor har de vedtatt at du kun får det dekket transport dersom du har 1 mil til fastlegen den. Har du 9 km får du ingen dekning.

Fjerning av rett til gratis behandling etter sykehusopphold

Før fikk du dekket utgiftene til behandling av fysioterapeut etter du hadde gjennomgått en operasjon, for eksempel for kreftpasienter.  Nå er denne ordningen fjernet.

Pensjonistene er kraftig underregulert de siste årene

Pensjonistene har tapt fler tusen de siste årene med regjeringens regulering av pensjonen. Ved vår reguleringsmodell ville ikke dette skjedd. Du hører ofte regjeringen si at de har kompensert med skattekutt. Men de sier ikke at minstepensjonistene som står lavest ikke har fått dette, fordi de har fritak for skatt. Da hjelper det ikke med skattekutt.

Regjeringens retning for politiken

Det er ikke vanskelig å se retningen på regjeringens politikk. Avstandene blir gradvis større og større mellom vanlige folk og  de rikeste. Dette må vi få stoppet.