Mest undervurdert suksessfaktor er evnen til å fordele og motivere – uavhengig av hva som preger enhver tidsalder.