Fra bedriftsdemokrati til bedriftsdiktatur – en kort reise