Britene vil ha ny avstemming om bruddet med EU.

Theresa May og Jean-Claude Juncker har forhandlet seg frem til en avtale som gir rammene for en skillsmisseavtale mellon EU og Storbritania. 

Mye gjenstår å forhandle om

Dette oppsummeres som et viktig skritt. Man samtidig er det mange som sier det bare er et museskritt på veien til en endelig løsning. Svært mye gjenstår av forhandlinger.

Det som blir spennende er å se hva som vil skje om man ikke får på plass nødvendige avtaler med EU. Mange mener jo at britene  som er så mange, kan klare seg uten det. Analyser viser at 2 prosent av handlene med Europa vil bortfalle. Men dette synspunktet deles ikke av de fleste. De fleste mener det er avgjørende å få på plass en avtale med EU.

Flertallet vil ha ny avstemming om ikke avtalen med EU blir god nok.

I en meningsmåling som er gjennomført av BMG Research  for den britiske tenketanken  Left Foot Forward.  sier fleste flesteparten at de  støtter en ny folkeavstemming om medlemskap om ikke de klarer å forhandle seg frem til en avtale med EU som skal gjelde etter bruddet.

54%  av de som hadde et synspunkt på saken ønsker en slik andre avstemming  dersom ikke Storbritania  får en fordelaktig handels eller toll avtale med EU etter bruddet. .

Hele  74% av de mellom  18-24 år gammel vil støtte en slik avstemming, mens bare 40 prosent a de over 50 år er  i  favør av det.  Bare 31 prosent de konservative velgerne slutter opp om et slikt krav,  mens hele 70 prosent av Labour velgerene ønsket det.

Til og med hele 20 prosent av de som var for å melde seg ut ønsker en slik ny avstemning.

Enormt EU overtak i forhandlingene.

Det dette sier er at EU har et enormt overtak i forhandlingene.  Med et folkeflertall som ønsker en ny avstemning dersom forhandlingsresultatet ikke er godt nok,  skal det ikke bli enkelt å få et godt resultat. Dersom EU ikke ønsker å miste britene som medlem er det jo bare å hold igjen slik at de ikke får noen god avtale. Folkeflerallet vil da kreve avstemming og stemme slik at hele skilsmissen blir opphevet.

En enorm overvekt av de yngre ønsker å bli i EU. For hver dag som går blir denne gruppen sterkere og den eldste forsvinner ut. Les om:  Left foot forward og motta nyhetsbrevet mitt samtidig. 

Dette skal bli spennende å følge.

Les mer her: Flertallet vil støtte en ny avstemming om forhandlingsresultatet ikke blir gode nok