Arbeidsplasser i Industrien betyr mer enn i Reiselivs- næringen. Provoserer jeg ?

I Norge er det enda bred enighet om at folk skal ha rett til heltidsjobber. Dette er det svært viktig at vi hegner om, og ikke åpner for å tilpasse oss arbeidsgivere som ønsker et mer fleksibelt arbeidsliv eller enkeltgrupper som i perioder av livet kan ha behov for deltid.

Vi må vokte oss så vi ikke blir «Working Poor»

Studenter kan for eksempel synes det er greit med en deltidsjobb i tillegg til studiene. Det samme gjelder folk i etablererfasen som sliter med å få logistikken til å gå i hop til tross for all tilretteleggingen som er gjort. Slike ordniger må være unntakene.

Fri fagbevegelse skriver nå om situasjonen i Danmark at:

kombinasjonen lave lønninger og små stillingsprosenter gjør at så mange som 62 prosent av ansatte innenfor hotell og restaurant og 57 prosent blant renholdere er nødt til å ha minst to jobber for å klare seg. Mellom 41 og 61 prosent av ufaglærte innenfor de tre bransjene som er undersøkt, renhold, butikk og hotell og restaurat jobber under 15 timer i uka.

Fra før har vi hørt om «working poor» i USA. Denne gruppen utgjør nå over 8 millioner amerikanere som til tross for at de jobber minst 27 uker i året,  kommer ut under den amerikanske fattigdomssgrensa.

Vi ser utviklingen i mange land

For noen år siden var USA det rikeste landet med høye lønninger. Nå har de mistet  mye av Industrien sin og svært mye av jobbveksten skjer i service sektoren. Produktiviteten i denne sektoren er mye lavere enn i industrien, har  lav lønn og kan ofte ikke tilby helårs beskjeftigelse. Desto større andel som jobber i slike sektorer, desto større press vil vi på på velferdsytelser og pensjoner. I mange land ser vi nå at utviklingen i retning av at folk må ha fler jobber skal de få en ok lønn til å leve av. Her viser jeg en oversikt fra 2010.

Kilde: Brady, David; Andrew Fullerton and Jennifer Moren Cross (2010), CC BY 3.0

Ikke uvesentlig hvor veksten kommer

Derfor er det ikke uvesentlig hvor vi får jobbveksten. Industriarbeidsplasser og arbeidsplasser i offentlig sektor er for eksempel av større verdi enn arbeidsplasser i reiselivsnæringen. Reisielivsnæringen er en flott og viktig næring, men skal denne utvikles er det viktig at det samtidig legges til rette for at næringen kan gi helårsarbeid og høyer lønn.

Alt for ofte likestilles ulike arbeidsplasser med tanke på hvilken betydning de har for samfunnet. Det er feil. Arbeidsplasser i industrien betyr mer enn i reiselivsnæringen.

Se Fri Fagbevegelse Flere må ha to jobber