Tøft å støtte Trond Giske. Nå kommer det drapsoppfordringer.

I går fikk jeg oversendt denne drapsoppfordringen. Jeg er valgt som vararepresentant til Stortinget og det er helt uakseptabelt at Arbeiderpartiets rådgivere på Stortinget oppfordrer til drap av stortingsrepresentanter slik Anne Odden gjør med dette bildet og kommentaren til det.

Drapsoppfordring på grunn av mitt engasjement til støtte for Giske.

Anne Odden - Fin blink for Magnum 44
Anne Odden: «Fin blink for en Magnum 44 på neste stortings-SFO 🤠»

At dette skyldes mitt engasjement til støtte for at Trond Giske må fortsette som nestleder, er ikke tvil om. Kampanjen mot Giske startet allerede like etter valget med beskyldninger om trakassering, deretter gikk det etter hvert over til å bli påstander om seksuell trakassering. Nå idag,  i  Dagens Nærengsliv,  har de en historie fra 10 år tilbake om hva en sekretær for Giske mente han hadde lagt på henne av oppgaver som ikke hun var forpliktet til å gjøre. Det var lagt opp til møte om saken for 10 år siden, men da trakk hun seg.

Kan ikke se det er nok substans i noe av det vi har hørt så langt at det kommer inn under begrepet trakassering. Det som er felles for alt dette det er at ingenting varsles på en normal måte, alt varsles til avisene. Det kan ikke være tvil om at alt dette er ledd i en kampanje.

Helt i strid med elementere rettsprinsipper.

Kampanjen mot Trond må ses på som sammenhengende med varierende argument.

For de som tviler på at disse tingene har sammenheng, så se da dette innlegget på Facebook av partiveteranen Grete Fossum. Hun la det ut mer enn en måned før noen viste om emnekanggen #metoo. Mye dritt om Trond, men ikke et ord om trakassering. Kampen mot Trond er den samme, men argumentene er nye.

«Det er ikke første gang Trond Giske har prøvd å presse seg foran flinke kvinner. På 90 tallet prøvde han å bli nestleder og vi måtte bruke likestilling for å holde ha unna. Denne gangen har han klart å ta posisjonen til en av de dyktigste kvinnene vi har i partiet. Dette viser at Trond ikke tar likestilling eller faglig flinke kvinner på alvor! Ikke server meg at dette er valgkomiteens ansvar. Trond kunne ha sagt nei!!! Nå tror jeg at kvinnene i AP er så sinte at de aldri vil ha Trond Giske som statsminister. Noe som har vært hans plan/strategi i mange år. Dette er det ingen tilgivelse for, Trond Giske. Du tapte den muligheten ved at du i praksis ikke tar likestilling og kvinner på alvor og ikke trer tilbake når det er nødvendig for å slippe andre til. Maktsyke kalles det!»

Trond kunne på sin side si at han trakk seg til fordel for en kvinne i nestlederkampen i 2002.

Helt i uttakt med vanlige rettsprinsipp.

Måten dette er behandlet på er helt ut av proposisjon med vanlige rettsprinsipper. Trond Giske har lagt seg flat og beklaget at han gjennom sin oppførsel har påført andre mennesker ubehag og problemer.

Det er noe helt annet enn trakassering. Når det så hentes inn psykologer og advokater som vurderer sakene ut fra kvinnenes syn og ikke tar hensyn til Trond Giskes versjon, og konklusjonene blir meddelt pressen, så er det verken mer eller mindre enn en  hekseprosess.  Målet til media og de som står bak er helt klart å skape så mye psykisk press på Trond Giske at han må velge å gi seg fordi han ikke orker mer.

Vi vet det er en effektiv måte å ta folk på. Men i strid med alle rettsprinsipper.

Trond Giske kan ikke gjøres til syndebukk for Arbeiderpartiets ukultur.

Når vi har et regelverk i loven som skal forhindre trakassering er det fordi det skal brukes. Vi har ikke brukt tid og krefter på å lage et regelverk for at det er mobben som skal dømme. Og når leder for det kvinnepolitiske nettverket i Oslo i 2012 sier at flertallet av de kvinnene hun kjenner i partiet har vært utsatt for seksuell trakassering og menn med makt, er det helt feil å gjøre en person til syndebukk for alt dette. Hvorfor tok de ikke fatt i det i 2012 dersom dette var så ekstremt problem. Å komme nå 5 år etter for å gjøre Trond Giske til syndebukk for en ukultur som Arbeiderpartiet har slitt med, blir helt feil. Får de det som de vil,  vil hele hans karriere i politikken være ødelagt. Og det mener jeg blir helt feil. Av dagens ledelse er det kun Trond som har vokst opp i Arbeiderpartiet. Han er den eneste som har Arbeiderpartiet som kulturell bakgrunn. Og han er løftet frem fordi han skulle være en av fremtidens ledere i partiet.

7 comments

 1. Greit å stå opp for venner, men hva synes Ap- mannen og fagforeningslederen
  Leif Sande om Giske’s behandling av sine underordnede i departementet og deres faglige rettigheter ?
  Uhørt for en som representer AP, mener jeg ,men det er vel deres kjente dobbeltmoral som vanlig . Ikke rart velgerne vender dere ryggen.

  1. En statsråd er et 24 timere menneske. Jeg mener det er nettopp slike bagateller vedkommende bør avlastes for. En statsråd skal ikke bruke tiden på å hente ut bonuspoeng på SAS. Dette bør noen avlaste vedkommende med. Saken ble jo også trukket.

   1. Ha, mange 24-timers-mennesker som kunne trenge avlastning for
    bagateller uten å kunne hente ut bonuspoeng fra SAS. Det
    er vel forbeholdt dere på vår bekostning. Giske kunne vel også avlastet
    seg selv noe med noen færre turer på byen. Lo og Ap er dessverre
    Ikke lengre det dere var, og viser bare hvor fjerne dere har blitt for folk flest. For øverig synes jeg det er greit for en statsråd og skjønner behovet for
    en sekretær, stusser bare over de holdningene dere har fått og det pampeveldet dere har skapt. Lurer for øverig på hvorfor saken ble trukket ?
    X- Lo/Ap

 2. Jeg er valgt som vararepresentant til Stortinget og det er helt uakseptabelt at Arbeiderpartiets rådgivere på Stortinget oppfordrer til drap av stortingsrepresentanter slik Anne Odden gjør med dette bildet og kommentaren til det.
  Det er vel egentlig uakseptabelt – enten du er stortingsrepresentant eller ikke.

 3. Jeg er glad for at det endelig blir stukket hull på byllen av upassende oppførsel fra menn i ledende posisjoner på alle de samlingene som gjennom tidene er holdt. Skulle ikke forundre meg om også du Leif Sande skulle bli konfrontert med tidligere trakasseringer av yngre kvinner på disse samlingene.

Kommentering er slått av.