Redusert norsk oljeproduksjon kan gi høyere globale CO2 utslipp