Polske arbeidere i streik. Bli med på fanemarkering på Fredag. Kampen mot sosial dumping er viktig.

Arbeiderne på Norse Production har vært i streik siden fredag 8. september, da det ble brudd i mekling om tariffavtale. Det er ingen tegn til dialog fra ledelsen i Norse Production.

Skjelden utenlandske arbeidere streiker mot sosial dumping.

De streikende er ansatt i Norse Production, et polsk firma som slakter og bearbeider fisk for Sekkingstad AS på Skaganeset på Sotra utenfor Bergen. Flertallet av de 120 ansatte ved bedriften er polske.

På fredag samles store styrker til støtte for de streikende i kampen for tariffavtale og verdige arbeidsforhold. Dette er en kamp fagbevegelsen må vise at vi er i stand til å vinne. Selv kan jeg ikke være der på grunn av at jeg er bortreist, men håper flest mulig ser av noen timer og viser seg utenfor bedriften. Polske arbeidere som går til streik mot sosial dumping er sjeldent. Og når de gjør det må vi sørge for at de vinner denne kampen om så hele fagbevegelsen må ut i sympatistreik. De har et sterkt forbund i ryggen. Ingen har så stor streikekasse som NNN per medlem.  Men det er også nødvendig at folk viser seg. Å se mennesker samle seg til støtte for dem,  styrker kampkraften hos de streikenede.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen kommer for å støtte de streikende. NNN og LO Bergen inviterer til arrangement med appeller, taler, faner, musikk og mat. 

Det blir taler ved:

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

Leder NNN Jan-Egil Pedersen

Lederen av Fellesforbundet Jørn Eggum

Leder Postkom vest Anne Åsheim

Markeringen blir fredag 22. september kl. 11:30-13:00

Den avvikles Utenfor bedriften Sekkingstad AS på Skaganeset, Skogvåg i Sund kommune

Det blir satt opp buss fra Flesland flyplass til Skageneset klokken 10.00 med retur rett etter arrangementet.

Hvis ønskelig med busstransport fra Flesland, meld dere på til arne@lo-bergen.no

Jan-Egil Pedersen Mobil 918 79 613 Mail: jan.egil.pedersen@nnn.no

Eller Bente Birkeland, Mobil 900 51 026 Mail: bente.birkeland@nnn.no

 

Det har pågått streikebryteri ved bedriften

For to uker siden gikk NNNs medlemmer i Norse Production AS på Sotra ut i streik for å oppnå tariffavtale og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår.

Norse Production har en turnusordning hvor de ansatte har 5 uker på arbeid og tre uker fri.

Etter at streiken startet på fredag vet vi at det er 10 personer som har startet sin sjette uke, og tre personer som har måttet avbryte sin friperiode.

– Dette oppfatter vi klart som streikebryteri, og ber Norse Production om å begrense seg med tanke på fremtiden, sier Jarle Wilhelmsen, 2. nestleder i NNN.


Aksept for streikebryteri fra NHO Service

14 innleide fra bemanningsbyrået Eterni Norge AS, som er medlem av NHO Service, har siden mandag erstattet flere av de streikende ansatte hos Norse.

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service sier i en tilbakemelding til NNNs leder Jan-Egil Pedersen at det er innleiebedriften sitt ansvar at de leier inn i tråd med gjeldende regler.

– Jeg er sjokkert over tilbakemeldingen fra NHO Service, dette er en total ansvarsfraskrivelse som indirekte nå aksepterer streikebryteri, sier Jan-Egil Pedersen.

For spørsmål, eller ytterligere informasjon rundt situasjonen, ta kontakt med Jarle Wilhelmsen, 2. nestleder i NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) på telefon: +47 91 68 22 91 eller Epost: jarle.wilhelmsen@nnn.no

Etter at NNNs medlemmer på Norse Production gikk ut i streik på fredag for to uker siden , er det mange som har sendt sine støtteerklæringer. 

Mange forbund, lokale LO, og klubber i NNN har sendt meldinger om at de gir sin fulle støtte til NNN og de polske arbeidernes kamp for tariffavtale i Norse Production.

«Det som Sekkingstad AS driver med hører ikke hjemme i det norske arbeidslivet i 2017.

Alle ønsker de streikende lykke til i kampen og oppfordrer resten av fagbevegelsen til å gjøre det samme».

Se alle støtteerklæringer på vår Facebookside:

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

https://www.facebook.com/NNNforbund/

NNN forbund har fått støtteerklæringer fra:

Norsk Transportarbeiderforbund

Lokomotivpersonalets forening Oslo

FO

Norsk Sykepleierforbund

Industri Energi

Handel og Kontor

Fagforbundet Hordaland

Fellesforbundet avd. 25

Styret i Vestnorsk Transportarbeiderforening

Handel og Kontor region vest

NNN avd. 10 Sør-Trøndelag

Fellesklubben Ringnes

Postkom Vestlandet Krets

LOs distriktskontor i Aust- og Vest -Agder

Fellesforbundet avd.1 Oslo-Akershus

Fagforbundet Hordaland

Fellesforbundet

LO Bergen

NNN Salmar

EL og IT Forbundet

LO i Stavanger og omegn

Kabinansattes forbund

NNN klubben Lerøy Midt

NNN bedriftsklubben TINE Oslo

NNN Oslo og Akershus

LO i Kristiansand og omegn

Svenske Livs

LO Oslo

NNN avdeling 18 Rogaland

LO Rogaland

NNN avd 3 Sørlandet

Norsk Tjenestemannslag

NNN klubben Marine Harvest

Heismontørenes Fagforening