Nei til EØS forslag fikk ikke flertall på Jernbaneforbundets landsmøte.

Nei til EØS forslag fikk ikke flertall på Jernbaneforbundets landsmøte.

Under behandlingen av prinsipprogram var det kommet et forslag fra Entur Landsforening, hvor de ba landsmøtet si nei til EØS-avtalen: «Om det ikke er praktisk gjennomførbart å rydde opp jernbanen innenfor EØS sine rammer, må NJF si nei til EØS.» Dette forslaget ble stemt ned med åtte stemmer. Det er Fri Fagbevegelse som skriver dette. Kilde: Her er de viktigste sakene fra Jernbaneforbundets landsmøte | FriFagbevegelse

Islendingene satser på CO2 direktefangst fra luft

Islendingene satser på CO2 direktefangst fra luft

I Island kan en maskine lave CO2 om til sten. Kampen mod klimaforandringer kalder på fornyelse. Fra området syd for den islandske vulkan Hengill kommer der nu et muligt svar i form af en maskine, som kan indfange og lagre CO2 skriver Jyllands-Posten. Denne saken er lagt ut av EU representasjonen i Danmark og sakset fra ett eller flere danske media.    Efter fire års udvikling står maskinen Orca nu tændt. Hvert år skal den suge 4.000 tons CO2 ud…

Les mer Les mer

EU satser på Arktis

EU satser på Arktis

Samme dag som regeringen Støre presenterer Hurldalsplattformen der blant annet økt satsing på det arktiske samarbeidet er et punkt, legger EU fram sine planer for en storsatsing på området. EU satsing innebærer blant annet et nytt EU kontor på Grønnland. Kilde: EU: Stärk samarbetet i Arktis | Nyhetssajten Europaportalen

Karbonfangst og lagring på EU kommisjonens bord

Karbonfangst og lagring på EU kommisjonens bord

Kommisjonen avholdt 11. oktober for første gang et forum for CCUS – Carbon capture, utilisation and storage. Statssekretær Lars Andreas Lunde fra Olje- og energidepartementet deltok fra norsk side. Saken er hentet fra NHO i Brussel sin hjemmeside. Diskusjonene tok for seg flere sider ved teknologien, herunder viktigheten av politisk og offentlig aksept for lagring av CO2. Viktigheten av CCS i karbonfangst fra industri hvor CO2 utslippene i det vesentlige kommer fra produksjonen, f.eks sement, ble drøftet og kommende prosjekter…

Les mer Les mer

Norsk Hydro – kritisk til EU kommisjonen

Norsk Hydro – kritisk til EU kommisjonen

Kommisjonen innførte 8. oktober anti-dumpingstiltak i form av avgifter på enkelte kinesiske aluminiumsprodukter, etter en del undersøkelser de siste månedene. Denne uken har Kommisjonen imidleretid annonsert at de suspenderer disse nye reglene i ni måneder, grunnet endrede markedsforhold. Foreningen for europeiske aluminiumsprodusenter, hvor Hydro er medlem, er sterkt kritisk til dette. Den vurderer nå å gå til sak, og mener at Kommisjonen undergraver sin egen handelspolitikk og europeisk industri, når Kina nå igjen får selge kunstig billig aluminium med langt høyere…

Les mer Les mer

Britenes bilindustri taper etter Brexit

Britenes bilindustri taper etter Brexit

Biler er britenes største eksportartikkel. Den utgjør det doble av vår eksport av petroleum. Nå sier de: Nine in 10 firms in the industry told the Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) that costs, measured in time and resources, had increased as a result of leaving the EU, with 60% saying the extra expense for trading with the bloc was a “much more significant rise than other export destinations”. Kilde: UK car industry says Brexit rules are denting competitiveness…

Les mer Les mer

Deler opp anbud for å komme under EU’s terskelverdier 

Deler opp anbud for å komme under EU’s terskelverdier 

Svenske forskere har funnet ut at svenske kommunen splitter opp anbudene slik at de skal komme under EUs terskelverdier. De skriver at det kan skyldes at “ansatte i kommunen helst vil unngå de vanskeligere EU-prosedyrene og dermed deler opp anbudet. En annen forklaring kan være ønsket om å prioritere lokale leverandører og – for å bruke oppgavens ordlyd – manipulerer for lettere å kunne gi disse kontrakter”.   Kilde: Svensk forskning: Manipulerer kontraktsverdi for å komme under EU-tersklene – Anbud365

EU domstolen behandler rettsikkerheten i Polen og Ungarn.

EU domstolen behandler rettsikkerheten i Polen og Ungarn.

Spørsmålet som skal behandles er om EU kan holde tilbake midler overfor land som ikke har en høy nok rettssikkerhet i forhold til EUs kravene. I tillegg kommer nå saken der Polsk høyesterett har sagt at den polske Grunnloven her rang over EU traktatene.   Denne siste saken vil også å få et etterspill. Les mer hos Euronews: EU court begins hearing Hungary and Poland dispute over rule of law

Ny kald krig og europeisk suverenitet. 

Ny kald krig og europeisk suverenitet. 

Hugo Gaarden fra det danske Magasinet Europa skriver at Frankrigs reaktion på den nye forsvarsaftale mellem USA, Australien og Storbritannien vil føre til et tektonisk, geopolitisk skifte som Suez-krisen. Aftalen udtrykker et bevidst amerikansk kursskifte, der blev udtænkt i 2019, og som tager sigte på at hindre Kina i at blive stærkere end USA. Det vil uvægerligt føre til en større europæisk uafhængighed. Kilde: Ny kold krig i øst og europæisk suverænitet – Magasinet Europa

14 EU land advarer Storbritannia mot å frata dem fiskerettigheter. 

14 EU land advarer Storbritannia mot å frata dem fiskerettigheter. 

Frankrike, Belgia, Irland, Spania, Nederland, Tyskland, Kypros, Portugal, Danmark, Italia, Litauen, Sverige, Malta og Latvia sender felles advarsel til Storbritannia om at de ikke finner seg reduksjon i tallet på fiskerilisenser i britiske farvann.   Kilde: EU member states to issue joint warning to UK over reduced fishing rights | Brexit | The Guardian

EUs minstelønnsdirektiv avgjøres snart

EUs minstelønnsdirektiv avgjøres snart

LOs Brusselkontor skriver at det “tikker ubønnhørlig ned mot et nytt EU-direktiv som skal regulere minstelønn i alle EU-land. Et svensk forsøk, med dansk støtte, ser ikke ut til kunne sikre nasjonale unntak fra hele direktivet” Vedtas direktivet slik det ønskes av fagbevegelsen skal ingen betales lavere enn 60% av medianlønnen og 50% av gjennomsnittslønnen i landet. Det vil medføre at 24 millioner EU borgere løftes i lønn. Hele 18 prosent av den tyske arbeidsstyrken blir løftet og arbeidsstyrken i…

Les mer Les mer

Således overvinner Europa krisene og blir en grønn supermakt. 

Således overvinner Europa krisene og blir en grønn supermakt. 

I boka ”Håbets politik. Sådan overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt” forklarer  Bjarke Møller hvordan Europa kan overvinne de  globale megakrisene fra 2020 årene og bli en grønn supermakt som frigjør seg økonomisk og militært fra USA uten å bli overkjørt av Kina. Les utdrag fra boken: Den nye grønne pagt – Magasinet Europa