Få ting har plaget EU mer de siste årene enn utfordringene med å finne en feles asyl politikk. Nå ser det ut som etter det Politico skriver at de har kommet et lite steg fremover.  I  steden for å være enig om den «store» avtalen har de fem middelhavlaldne gått med på å lage en «liten»  midlertidig avtale som skal styrke det EUs asyl byrå (EASO) hvor Norge er med som observatører.

Uenigheten om asylpolitikken i EU er stor. Middelhavslandene pusher på for et forpliktende system der asylsøkerne fordeles på EU landene, noe som andre EU land setter seg imot.

Kilde: Mediterranean countries give green light to deal on EU asylum agency – POLITICO