Karbonfangst og lagring på EU kommisjonens bord

Karbonfangst og lagring på EU kommisjonens bord

Kommisjonen avholdt 11. oktober for første gang et forum for CCUS – Carbon capture, utilisation and storage. Statssekretær Lars Andreas Lunde fra Olje- og energidepartementet deltok fra norsk side.
Saken er hentet fra NHO i Brussel sin hjemmeside.
Diskusjonene tok for seg flere sider ved teknologien, herunder viktigheten av politisk og offentlig aksept for lagring av CO2. Viktigheten av CCS i karbonfangst fra industri hvor CO2 utslippene i det vesentlige kommer fra produksjonen, f.eks sement, ble drøftet og kommende prosjekter ble presentert. Fra norsk side ble det presiser at selv om disse første prosjektene, som f.eks. Langskip, ikke var lønnsomme og krevde statlig støtte, var mulighetene gode for fremtidig lønnsomhet med økte investeringer og høyere karbonprising.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *