Hvor er SV, Rødt og Senterpartiet når det gjelder EUs klimapolitikk. 

Hvor er SV, Rødt og Senterpartiet når det gjelder EUs klimapolitikk. 

Jytte Guteland  fra de svenske sosialdemokratene kaller FNs nye klimarapport for skrekklesning.  Hun har  ledet Europaparlamentets klimaforhandlinger tidigere i år.

Det er ikke tvil om at vi har en utfordring som haster. Det viktigste av alt nå er at EU lykkes med Fit for 55 pakken sin. Alle gode krefter må på banen for at de skal lykkes. EU står for 8 prosent av verdens utslipp, mens Kina og USA står for henholdsvis 30 og 14 prosent. Det er ikke tvil om at EU representerer de mest ambisiøse målsettingene. USA har også hatt nedgang i utslipp, men er svært mye på og av i klimapolitikken. Med Trump var de av, nå er de på igjen under forutsetning av at Biden får med seg senatet. Kina vil kunne gjøre sitt, men de kommer ikke til å gå foran. Det er EUs som må lykkes, da vil de andre komme etter. Om de ikke lykkes kan det se mørkt ut.

Stortinget vil nå snart få til behandling en ny klimapakke fra EU –  EUs ren energi pakke. Denne har EU allerede behandlet og den skal innlemmes i norsk rett gjennom EØS avtalen.

Nei til EU har gjennomført en valgundersøkelsene der de har spurt alle de som teoretisk sett kan bli nye stortingsrepresentanter fra høsten av, om hva de mener om ulike EU/EØS spørsmål.

I følge denne undersøkelsen sier  alle de som har teoretisk mulighet for å bli valgt som nye stortingsrepresentantene til venstre for Arbeiderpartiet, med et par unntak i SV som ikke vet, og Senterpartiet, også her et par unntak som ikke vet, at de vil stemme for at Norge må legge ned veto mot EUs ren energipakke.

Dette i motsetning til MDGs sine representanter som samtlige vil innlemme EUs ren energipakke i norsk rett.

Dette er skammelig av de tre partiene. At vi må gi fra oss en smule suverenitet i enkelte saker, når utganspunktet er at Europa skal stå sammen om å få ned klimautslipp,  skulle bare mangle. Det kan ikke være slik at selvråderetten på bagatellmessige områder skal stå i veien for at vi kan stå sammen med de andre 29 EØS landene i Europa og etablere felles regler i så viktige som klimapolitikken. Et Norge som skulle komme til å si nei til EUs ren energipakke hadde vært til skam for hele verden.

Det burde i alle fall et parti som SV forstått. Både som miljøparti og som et parti opptatt av internasjonal solidaritet.

Kilde: Guteland om klimatrapport: En riktig skräckläsning | Nyhetssajten Europaportalen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *