Hever vi oss over folket ?

Klassekampen har i dag en interessant artikkel om valget. De konstaterer at Frp var det partiet som vant valget på Faceboook. Etter å ha vært mye på Facebook selv under valgkampen er jeg ikke i tvil om at de har rett. Mens vi hadde stor aktivitete i form av å sende rundt bilder med slagord, videoer og noe spredning av budskap, hadde Frp en hærskare av folk helt fra topp til bunn i partiet som deltok i debattene.

Innøvde svar

For det første hadde de innøvde svar. Første budskapet de vant fram med var at for hvert innlegg du skrev med en snev av kritikk av dagens regjering var svaret «du bare kaster dritt, du forteller ikke om egen politikk». Men var det noe de ikke var interessert i så var det hva du hadde å fortelle om egen politikk.   Men det var effektivt til å stoppe kritikk av regjeringen. Ingen kan kritisere dem for dette. Godt jobba vil jeg si.

Saklighetsnivå i debattene

Men så var det debattformen på  på Facebook som også Frp-erne behersker svært godt. Debattformen er i strid med alt vi har lært om meningsutveksling i offentlige rom. Den skiller seg helt fra saklighetsnivå på en paneldebatt i en samfunssal eller på TV. Det minner mer om diskusjonene på nattskiftet i kafferommet på en industriarbeidsplass. Her er det ikke det mest seriøse argumentet som vinner diskusjonen, men det mest slagferdige. Her er ikke det den valgte lederen som leder, men den uformelle omgjengelige og slagferdige som folk kvir seg til å ta til motmæle mot fordi de vet at uansett hva de sier så taper de diskusjonen for et slagferdig argument. Ved å dra denne diskusjonsformen inn i det offetnlig rom gjennom Facebook, så får man en debatt der folk ikke deltar. Men de følger med og observerer, mens bare de som tør å gå ned på samme usaklighetsnivå deltar.

Lager med gamle saker for å stoppe debatter

På meg kan det virke som alt dette er systematisert. Hvor folk sitter på store lager av videosnutter, gamle artikler, som blir plassert systematisk  som svar på innlegg uten noen form for argumentasjon. Når jeg legger ut et innlegg om at jeg vil jobbe for norske sjøfolk, så bobler det opp med gamle saker hvor det kommer negative påstander om arbeiderpartiets innsats i ulike saker i fortid.  Som for eksempel at «arbeiderpartiet har sviktet sjøfolkene, de tok pengene deres etter krigen». Jeg mener Arbeiderpartiet ikke har noe å skamme seg over i forbindelse med Nortraship saken , men likevel var dette et tema inne på de sidene/gruppene sjøfolkene har idag. Slike perifere tema helt ute det dagsaktuelle syntes det for meg som at Frperne var mye flinkere på enn andre. Når du skal sverte noen er det nesten like effektivt om saken er tilbake i tid eller dagsaktuell.  Og når ingen tar til motmæle, både fordi de ikke er trygge på saken, eller fordi de ikke tørr, så blir det fort stående som en sannhet.

Frp statsrådene flinke til å delta i debattene

Flere av statsrådene til Frp gikk også aktivt inn i debattene på Facebook med den autoriteten det ga. Den direktekontakten dette ga med «folket» tjente de på. Svært få sentrale politikere fra andre partier så jeg var aktive i debattene på Facebook. Er det slik at kommunikasjonsrådgiverne fra andre partier frarår sentrale politikere å gå inn i disse debattene på grunn av at man som sentral politiker skal heve seg over.

Les artikkelen i Klassekampen: Frp mest likt og delt på facebook