EU kommisjonens verktøykasse mot høye energipriser

EU kommisjonens verktøykasse mot høye energipriser

NHO Brussel skriver at: «Onsdag presenterte kommisjonen sin verktøykasse med tiltak for å håndtere energipriskrisen. Bakgrunnen for meldingen er at energiprisene siden tidlig høst har vært rekordhøye og forårsaket utbredt misnøye i Europa.  Kommisjonen skriver i meldingen at årsakene til prisøkningen er flere. En sterk økonomisk oppgang etter COVID, utilstrekkelig naturgassforsyning knyttet til stigende global etterspørsel, prisøkninger i EUs kvotehandelssystem (ETS) og lite vind som påvirker vindkraftproduksjon. Samlet har disse faktorene sendt naturgassprisene opp.

For å dempe virkningen av høyere priser foreslår Kommsisjonen å kutte skatter, justere og midlertidig utvide hjelpen til rammede næringer så lenge støtten ikke bryter EUs regler. Lavinntektshusholdninger kan gis økonomisk støtte finansiert gjennom inntekter fra EUs kvotehandelssystem. Kommisjonen vil undersøke om blokken kan foreta felles kjøp av gass, slik  den  skaffet seg vaksiner under COVID -krisen. Brussel vil også at medlemslandene skal levere bedre data om energifattigdom, og vil be Rådet om å utarbeide en anbefaling om de sosiale konsekvensene av den grønne overgangen.

Les kommisjonens anbefalinger her.

Vi kan vente oss mer diskusjon om tiltak på EU-toppmøtet neste uke. Da treffes regjeringssjefene i EU for å diskutere tiltak på nasjonalt og europeisk nivå for å adresse prisøkningen.

Se agenda for møtet her

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *