Det er prisen på strøm som er problemet Oluf Ulseth- ikke tilgangen

Det er prisen på strøm som er problemet Oluf Ulseth- ikke tilgangen

Oluf Ulseth sier i Aftenposten 16. februar at det er nok kraft til alle og at jeg vil kutte krafthandelen med utlandet.

Det er ikke om det er nok kraft som er problemet. Det er prisen som avgjør om industrien overlever eller ikke. Ett øre i økt kraftpris betyr ekstra 350 millioner kroner i årlig strømregning for industrien.

Prosessindustrien i Norge foredler 35 Twh og sysselsetter 12.000 mennesker på bedriftene. Kraftnæringen produserer 135 Twh. I fjor ble 20 Twh eksportert gjennom utlandskablene – hvor mange arbeidsplasser skapte det, Ulseth?

Strøm skal selvsagt aldri være gratis. Men økt pris vil stoppe investeringer og økonomisk vekst. Slike aspekter tas det ikke hensyn til.

I år 2000 hadde vi mer enn nok utvekslingskapasitet med utlandet. Eksporten var på 20 Twh, 15 prosent av all norsk kraft, men bare halvparten av kapasiteten ble brukt. Nå skal den dobles, men flere kabler har ingenting med forsyningssikkerhet å gjøre. Eneste mål er å øke strømprisene.

Sammenligningen du gjør med laksen er god. Også norsk laks trues av høyere kraftpriser. Både lakseproduksjon og prosessindustri fortjener en konkurransedyktig kraftpris, slik at sysselsetting, verdiskapning og velferd sikres.


Ukategorisert
Stengt for kommentarer.