Det er ikke bare Trump som sier han ikke ønsker innvandrere fra «shithole» land. Også vår nye regjering sier det.  

De sier det ikke så direkte som han, men likevel er budskapet det samme. I regjeringsplattformen står at Høyre, Frp og Venstre vil prioritere å ta mot kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering. Er det ikke dette Trump også sier på sin måte?

Han ønsker seg de som kan gli lettest mulig inn i det amerikanske samfunnet. Nordmenn ble vistnok nevnt som de perfekte innvandrerne.

Formuleringen har tidligere stått i samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og Krf fra 2013, men det burde ha vært på tide å fjernet den.

Arbeiderpartiet protesterte på punktet da det kom inn og sa:

Disse medlemmer har merket seg punkt 24 i avtalen på utlendingsfeltet mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti om at kvoteflyktninger med størst mulighet for vellykket integrering skal prioriteres. Disse medlemmer mener det representerer et skifte i norsk politikk og tar avstand fra en slik prioritering.

Også i Krf har formuleringen vakt reaksjoner og punktet i avtalen har blitt kalt ufyselig av enkelte Krf ere. .Amnesty International har protestert sterkt på at det er de kvoteflyktningene som lettest kan integreres som skal prioriteres.  En undersøkelse fra Amnesty viser at flertallet av befolkningen mener vi skal prioritere de mest sårbare av flyktningen. 55 prosent sier dette og kun 11 prosent er uenig. De som lettest integreres er sjelden de som er mest sårbare.

Selv får jeg assosiasjoner til gamle filmer fra slavetiden, der slaveeieren gikk rundt på markedet og gransket tenner, fysikk og utseende på slavene før han bestemte seg for hvem som skulle få bli med hjem. Kvalmende spør du meg.