Dagsavisen med oppfordring til Støre om å sette igang en utredning om Norges forhold til EU. 

Dagsavisen med oppfordring til Støre om å sette igang en utredning om Norges forhold til EU. 

Fellesforbundet vedtok på landsmøte sitt å be om en utredning om alternativer til EØS. De krever  at både en  frihandelsavtale og fullt EU-medlemskap må utredes som alternativer.

La oss få mer fakta på bordet gjennom en slik utredning, skriver Dagsavisen og fortsetter:  – Ap-leder Jonas Gahr Støre bør innfri et slikt krav dersom det blir en rødgrønn regjering til høsten. Erfaringene fra Sveits-modellen og Storbritannias brexit der goder og ulemper må veies opp mot hverandre. Det er ikke mulig å bare plukke kirsebær i EUs hage. EØS er mer enn en frihandel. En frihandelsavtale er statisk, mens EØS-avtalen er dynamisk. EØS gir i tillegg like spilleregler og omfatter blant annet også tjenester. For oss blir stadig mer klart at alternativet til EØS ikke er en handelsavtale, men et fullt EU-medlemskap. EØS-avtalen har klare svakheter, men fordelene er mye, mye større. Flokene i Sveits viser med stor tydelighet at EØS-avtalen er bedre enn sitt rykte.

Kilde: Kirsebær i EUs hage – Dagsavisen

Stengt for kommentarer.