Sverre Jervel er tidligere norsk diplomat. Han skriver om EØS avtalen og alternativer. Han mener avtalen ikke kan reforhandles, bare sies opp. Han mener vider at forslaget fra Fellesforbundet om å utrede alternativer, såvel medlemskap som handelsavtaler. Les mer…

Kilde: Alternativene til EØS | NY TID