Danmark bør innføre Euro

Danmark bør innføre Euro

Her argumenter lederen for den danske nasjonalbanken Lars Rohde for at Danmark bør gå inn i EUs bankunion. Det vil sikre Danmark en plass ved bordet, sier han og skape ett større sikkerhetsnett under den danske banksektoren.

Denne saken er lagt ut av  EU kommisjonens danske representasjon og er et sammendrag fra en eller flere danske aviser. 

Ifølge José Manuel Campa, som er formand for det europæiske banktilsyn, EBA, tjener Europas banker for få penge. Det skriver Børsen. “På længere sigt er de to største risici, vi ser, at bankerne er nødt til at tilpasse deres forretningsmodeller for at blive mere profitable, og hertil kommer, at de bliver nødt til at finde ud af, hvordan de vil integrere nye finansielle teknologier og nye produkter,” siger han i et interview med Børsen. Årsagen til, at EBA er bekymret for bankernes indtjening, er, at bankernes overskud er det første værn mod fremtidige tab på udlånene. Europas banker har ikke haft vanskeligheder under coronapandemien, blandt andet på grund af massiv støtte til samfundsøkonomien fra centralbanker og stater, men EBA er fortsat på vagt. “Covid-19 og konsekvenserne af smitten har været vores hovedfokus det seneste år, og selvom der ikke har været nogle problemer for bankerne i Europa, så er der stadig en bekymring for, at det kan føre til et stigende antal nødlidende lån og en risiko for en overophedning af økonomien, hvilket kan få aktiver så som ejerboliger til at stige for kraftigt i værdi,” siger formanden. EBA har tre hovedopgaver: At udarbejde detailreguleringen for bankerne i EU, at sikre de nationale finanstilsyn fortolker reglerne korrekt, samt hvert andet år at gennemføre en stresstest af de største banker i EU. Stresstesten skal måle, hvad der sker med bankernes overskud og kapitalgrundlag, hvis blandt andet arbejdsløsheden stiger markant, og værdien af aktier og ejendomme samtidig falder voldsomt. Siden EU for ti år siden for alvor tog fat på at harmonere de europæiske bankregler med oprettelsen af først EBA, og siden med en bankunion, har der fra dansk side været bekymring for, om det helt særlige danske realkreditsystem kan overleve stadigt mere ensrettede EU-regler. Ifølge José Manuel Campa er den bekymring grundløs. “Min bestyrelse kender i høj grad det særlige danske obligationsmarked, og det danske finanstilsyn har været dygtige til at fortælle os, hvorfor det ikke udgør en risiko for den finansielle stabilitet eller for den frie markedskonkurrence,” siger han og fortsætter: “Der er stadig plads til idiosynkratiske produkter i de forskellige EU-medlemslande, og hvis der på sigt skal opstå konvergens på tværs af EU i forhold til finansielle produkter, så skal det afgøres af konkurrencen og ikke af regler eller tilsynsmyndigheder.” Lars Rohde, som er nationalbankdirektør, har i flere år argumenteret for, at Danmark bør tilslutte sig EU’s bankunion, selv om de danske vælgere to gange har sagt nej til at lade Danmark gå med i eurosamarbejdet. Ifølge Rohde kan det dels sikre Danmark en plads ved bordet, når eurozonelandene diskuterer finansielle forhold, og dels skabe et større sikkerhedsnet under den danske banksektor, og særligt Danske Bank, der er en meget stor bank i forhold til den danske økonomi. Finland er det eneste land i Norden, som er medlem af bankunionen.
Børsen, s. 6-7 (28.07.2021)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *